Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Förbundsmötet 2018

08  2017-10-26 22:54
O-Ringen som bolag försvinner, eller vad kommer att hända under förbundsmötet 2018?
Kommer IOFs ekonomi att diskuteras natten lång? Kommer Alternativet att dominera inlämnandet av motioner? http://www.svenskorientering.se/forbundsinfo/traffarochmotesplatser/forbundsmote/2018/Inkomnamotioner/

Vad betyder ett Förbundsmöte för svensk orientering?

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

j 2018-01-28 08:51 #152

Svar till inlägg av SG, 2018-01-28 07:58:

Det året förbundsmötet är får männen åka. Det andra kvinnorna :-)
Det är inte förbundsmöte varje år...
j 2018-01-28 08:49 #151

Svar till inlägg av 08, 2018-01-27 22:02:

Det är svårt att tolka den statistiken. Hur ser den totala procent fördelningen ut? Antal delegater skiljer väl rätt mycket mellan stora och små distrikt.
SG 2018-01-28 07:58 #150

Svar till inlägg av 08, 2018-01-27 22:02:

Svårt att uppnå 40/40 för vårt ledande forum. Personligen anser jag att kvotering är förlegat och att man ska arbeta med att få rätt kompetenser in i aktuella forum. Sedan kan man ha ett arbete till att stärka upp fördelningen genom uppföljning, peppning, utbildning etc för det kön som har en mindre representation ska stärkas i dessa forum. Att tvinga in folk i ett ideelt forum blir aldrig bra.

Jag gillar också om man konkretiserar sådana här typer av förslag. Exempelvis, om distriktet skickar två personer så ska det vara en man och en kvinna, om distriktet har tre platser så ska det varieras vartannat år osv.
08 2018-01-27 22:02 #149

Svar till inlägg av PS, 2018-01-27 20:49:

Blev nyfiken, sammanställde könsuppdelningen vid förra förbundsmötet.
Liite att jobba på för förbundsmötesdeltagarna sjävla

Göteborg 100% kvinnor
Västmanland 100% kvinnor
Örebro 100% kvinnor
Blekinge 100% män
Dalarna 100% män
Gästrikland 100% män
Halland 100% män
Hälsingland 100% män
Medelpad 100% män
Skåne 100% män
Södermanland 100% män
Uppland 100% män
Västerbotten 100% män
Östergötland 33% män 66% kvinnor
Småland 43% män 57% kvinnor
Gotland 50% män 50% kvinnor
Västergötland 50% män 50% kvinnor
Ångermanland 50% män 50% kvinnor
Bohuslän-Dal 66% män 33% kvinnor
Värmland 66% män 33% kvinnor
Norrbotten 66% män 30% kvinnor
Stockholm 80% män 20% kvinnor
Blund 2018-01-27 21:44 #148
Ang. förslag till ny avgiftsmodell. Det måste vara en uppenbar risk att:
1. Man maximerar antalet anmälda till närtävlingar för att komma under gränsen
2. Förslaget minskar incitamenten för att arrangera flerklubbsserier av olika slag och hämmar kreativiteten för nya typer av lokala arrangemang. Däremot gynnas viljan att inskränka sig till klubbarrangemang.
3. Det skapas workarounds och kanske en dold ekonomi i distrikten.

Inget av detta gynnar väl sporten?
PS 2018-01-27 20:49 #147

Svar till inlägg av Noterar avslag, 2018-01-27 15:55:

Reagerade direkt på ditt inlägg och var tvungen att kolla om det stämde men dessbättre gjorde det inte det för i så fall hade det varit grund för DO-anmälning. Förslaget gäller 40/40-fördelning dvs förslaget är könsneutralt. Sedan är det en hel annan sak att jag inte är övertygad om att sådant ska styras för hårt. Antag tex att man har en styrelse med två män och tre kvinnormen att man funderar på att ta in ytterligare en person för att få in en kompetens man har nytta av. Nu råkar den person som man tänker på vara ytterligare en kvinna. Då tvingas man alltså antingen avstå eller att hitta ytterligare en man som ren "utfyllnad". Nu kanske någon invänder att det är betydligt vanligare att det är tre män och två kvinnor i styrelserna. Må så vara men vad förändrar det resonemanget i sak?
Noterar avslag 2018-01-27 15:55 #146
Tre av 16 motioner ges bifall. Resterande yrkas avslag eller anses som besvarade.

Det som förordas av vår förbundsstyrelse är att ge större kartskala för äldre vid sprint, könskvotering med 40% kvinnor i alla distrikts- och föreningsstyrelser och att alla damer ska få samma banlängder på tävlingarna samt lika många sträckor i stafetterna.

Noterar också en väldigt konstig utsvävning om kostnader i bevarandet av Täbys motion, känns som man inte riktigt kunde bemöta motionären. Dessutom lär väl SOFT i Uppsala (O-Ringen kansliet) inte vara så nöjda att man tar bort jaktstart i DH12.
Fat C 2018-01-27 14:58 #145
Enligt bilaga 3 i Mats K länk nedan skall beskattning av närtävlingar inbringa hela 161 487 kr. Man har hittat 1 663 närtävlingar i Eventor.

Om man räknar elakt måste alla närtävlingar redovisa till SOFT/OF för att veta vilken sida om 2 500 gränsen man är. Detta ger 97 kr per närtävling att spendera på extra administration.
Om man räknar med en timkostnad på 500 kr så blir detta enbart 11 minuter man har på sig för att redovisa något man alls inte behöver göra idag.

Rent ekonomisk är förslaget att ta med närtävlingar "hål i huvudet" eftersom man helt förbisett den administration som krävs. Och nu har jag enbart nämnt den ena sidan. Detta skall ju också administreras på mottagarsidan SOFT/OF. Får de hela potten och också har en lönekostnad på 500 kr timmen blir det enbart 322 timmar. 23 distrikt + SOFT ger 20 minuter i veckan innan det blir en förlustaffär.

Bättre att höja procentsatsen på de "vanlia" tävlingarna så man får tillbaka sina 161 487 kr på dessa istället för att vara klåfingrig på närtävlingar.

Jag kan inte vara så naiv att tro att de förbisett detta. Det måste vara politik bakom det hela. Ta död på närtävlingar och dess enkelhet på vardagskvällar och försöka få fler deltagare till helgtävlingar då färre arrangemang kommer att erbjudas.
Anders Lamm 2018-01-27 11:57 #144

Svar till inlägg av Mats K, 2018-01-26 11:37:

Oj oj oj
Jag förstår att profilen på arrangemang kanske ändras och att vår gemensamma förbundsaktiviteter behöver finansieras inte minst genom våra tävlingsavgifter och jag tycker nog inte SOFT´s verksamhet behöver skäras.

Jag uppskattar en enkelhet i att inte separera två beräkningsmodeller som idag även om systemet dock hanterar det idag så det är ingen stor sak.

MEN att beskatta våra när- och motionsarrangemang tycker jag är väldigt olyckligt. Jag orkar helt enkelt inte med att hantera mer administration och vill undvika gråzoner.

I förhållande till SOFT´s räkneexempel är min förening Frölunda OL nog någonstans mellan mycket aktiv och aktiv arrangör.
2017 arrangerade vi nog följande där jag kan ha missat något
3 st Vintercuper 80 - 130 deltagare. Gratis för arr.klubbar 50 kr övriga
1 GOF Nattcup 77 deltagare 40 kr startavgift
1 GOF Sommarserie 117 deltagare 40/20 kr men gratis för våra samarbetsklubbar
1 Motionsoreientering ca 100 deltagare (40 kr ?)
1 Veteran OL 87 deltagare 30 kr
1 Närnattcup 97 deltagare 35 kr ungdom (50 vux)
6 samträningar 30-80 deltagare varav 0-10 "externa" Gratis för arr.klubbar 50 kr övriga vuxna ?
10 mila medarrangör ansvar för öppna banor dvs banl, kontr, sekr, start, mål 750 deltagare
Gbg-O-Meeting 3 nationella tävlingar 1200, 1000, 1200 deltagare

Utöver detta lägger vi egna orienteringsträningar upp till violettnivå på ca 30 tisdagar under året.

Framför allt Vintercuper/sommarserien är intressant då det egentligen är vårt generella träningsamarbete med Herkules, Uven och Mölndal Outdoor som vuxit och för Vintercupen också innefattar Gbg-Skidklubb. Men dessa "träningar" väcker större och större intresse och vackra vinterdagar kan det vara upp emot 200 deltagare varav kanske 100 är från andra klubbar än samarbetsklubbarna.
Sommarserien som egentligen inte är någon serie utan en ambition att i Göteborg öppna upp/informera om OL-träningar under sommarmånader för hela distriktet - gärna med närhet till badsjö.

Men kärnan är att det ska vara enkelt att arrangera och i de flesta fall är det kontant betalning för utomstående men ibland kan vi fakturera och ibland "bjuder" vi på en karta. Kommer det kanske 20 eller fler deltagare utanför våra samarbetsklubbar kan det vara värt jobbet att fakturera men är det ett fåtal är det inte värt det och vi har kommit överens om att inte fakturera varandra utan samträningarna som vuxit till ibland 150 deltagare ska fortfarande vara som en träning.

I nya förslaget skulle vi således i princip kanske beskattas för åtminstone 7 st närarrangemang beroende på hur man skulle tolka våra samarbetssklubbars gratisdeltagande. Men ur ett "gråzonsperspektiv" kan ju inte dessa särredovisas i Eventor för då skulle vi ju kunna hålla på och "kvitta" varandras avgifter också i vanliga tävlingar ?

Räknar jag på de 7 tävlingarna som idag kanske inbringat mellan 2000 (ingen skatt) och 4-5000 12%) utan avgifter mellan våra samarbetsklubbar så skulle vi betala in ytterligare kanske 6 st x 12% x 3500 = 2520 kr till SOFT.

Höj då anm. avgift till våra nationella och eller distriktstävlingar och se till att vi betalar 3000 till in i avgifter från dessa istället

Jag får nämligen inte klubbmedlemmar som arrangörer till våra samträningar som nu blivit närtävlingar om jag ska redovisa varje tävling och jag tror inte klubben har kvar någon kassör om vi ska behöva fakturera och bokföra varje startavgift för att betala rätt tävlingsavgift och i förlängningen behöva särredovisa våra samarbetsträningar.
08 2018-01-26 21:50 #143
Jag är fundersam till det stadgetillägg som man föreslår.
" Samtliga grenar utövas normalt i naturen, på allemansrättslig grund, och kan utövas såväl som tävlingsidrott som friluftsaktivitet."
Vad innebär det? Varför vill man ha in detta?
Var går gränsen mellan aktiviteter som ordnas av scouter, bilsportförbund, frilutslivsorganisationer och orienteringsskytte?
Gräsrot 2018-01-26 21:20 #142

Svar till inlägg av madcap, 2018-01-26 13:17:

Håller inte alls med. Tycker absolut inte osanktionerade tävlingar (när- och motionsarrangemang) ska betala de centrala organisationerna.
Ok att byta uträkning, men varför ta med fler arrangemang? Enda rimliga svaret: SOFT är rädda för fler närtävlingar när mellanstort sjunker och därmed vill säkra intäkterna.

Hur ska de osanktionerade närtävlingarna redovisas? Eventor är frivilligt. Ska det krävas? Resultatet är ökad administration med att sitta och redovisa intäkter etc.
Ekonomin på närtävlingarna sköts ofta lokalt (tänk stor träning). Nej, bort med centrala skatter och öka friheten för lokala föreningars frihet!

Varför inte fundera på SOFTs kostym istället, om nu ekonomin är i fara? Svaret är inte öka intäkterna. Speciellt inte genom att gå in och peta i de små arrangemangen.
1982 2018-01-26 20:22 #141

Svar till inlägg av Von Svensson, 2018-01-26 19:46:

Men det är väl ingen som vill göra några jättehöjningar av tävlingsavgifterna (som ju är låga redan nu) så vad är tanken med ditt inlägg? Eller du kanske bara inte tänkte innan du skrev det?
Von Svensson 2018-01-26 19:46 #140
Höj tävlingsavgifterna så vi slipper beblandas med låginkomsttagare, fattigpensionärer och annat löst folk. Låt även stora barnfamiljer låta det svida i sina plånböcker så blir köerna inte så stora på våra arenor. Ta sedan ut en saftig p-avgift så blir det mindre bilar och inte så långt att gå från de mindre p-ytor som då krävs.

Vi kan alltid senare hitta på något kostnadskrävande projekt att spendera pengarna på.
madcap 2018-01-26 13:17 #139

Svar till inlägg av Mats K, 2018-01-26 11:37:

Förslaget med nya tävlingsavgifter ("tävlingsskatt") tycker jag verkar riktigt genomtänkt!

Med procentuellt avgift som dessutom ökar med intäkterna så kommer de små närtävlingarna inte att drabbas. Blir närtävlingarna stora så tycker jag det är riktigt att de ska betala tävlingsavgift på samma sätt som disktrikts- och nationella tävlingar. Också bra tmed ett enklare sätt att räkna ut avgiften.
OL-Karlsson 2018-01-26 13:01 #138

Svar till inlägg av Mats K, 2018-01-26 11:37:

Perfekt med rejält höjda avgifter för direktanmälan, nu kanske vi slipper besväret med dom. Bort med 10-12 klasserna också. Det blir den verkliga kärntruppen kvar och den kommer öka rejält med de här åtgärderna, eller?
Mats K 2018-01-26 11:37 #137
madcap 2017-11-15 17:12 #136

Svar till inlägg av madcap, 2017-11-15 17:10:

Svarar mig själv: En per påbörjat tiotal förerningar i distriktet, dock minst två.
madcap 2017-11-15 17:10 #135
Hur många representanter får varje distrikt skicka?
Fundersam 2017-11-15 13:15 #134

Svar till inlägg av Rut, 2017-11-15 07:21:

Känns dock väldigt viktigt att mata distriktsrepresentanterna på rätt sätt. Lätt för dem att falla in i en attityd där man anser att allt som SOFT-kansliet är rätt.
Rut 2017-11-15 07:21 #133

Svar till inlägg av Pappa, 2017-11-15 06:22:

"de gamla vanliga" plus en ung och arg
ingen annan orkar väl sitta på de där aptråkiga dragningarna där man måste veta rutinerna för ett sånt möte för att alls komma nån vart
Pappa 2017-11-15 06:22 #132
Otroligt viktigt att till kommande Förbundsmöte skicka representanter som har ”lera på skorna” och gärna personer från klubbarnas ungdomsverksamheter. Hur väljs representanter från era distrikt?
Myran 2017-11-11 19:10 #131

Svar till inlägg av Henrik Boström, 2017-11-11 15:02:

OK det är ju ingen större avvikelse. Det intressanta tycker jag är om det kan bli noll felregistreringar framöver. Sportidentpinnen borde kunna kopplas på ett smidigare sätt även när man deltar i O-Ringen.
Henrik Boström 2017-11-11 15:02 #130

Svar till inlägg av Myran, 2017-11-09 10:58:

Jag brukar säga ca 3 % när jag presenterar då visst ”mörkertal” kan finnas. Mörkertalet är gissningsvis inte stort då vi bara räknar deltagare med samma namn, klubb och födelseår en gång per tävling.
ml 2017-11-10 09:05 #129
Nu helgen möts ungefär samma folk som kommer att träffas på förbundsmötet. Jag tror man kommer diskutera igenom motionerna under helgen. Har de som skrivit motionerna fått möjlighet att utveckla sina tankar om skalor eller annat, eller är det gången så att SOFT enbart värderar utifrån det skrivna ordet i motionen?
http://www.svenskorientering.se/Utbildning/Sokutbildning/?eventid=1007578&sisuorgid=72
j 2017-11-09 22:53 #128

Svar till inlägg av Henrik Boström, 2017-11-09 08:03:

Du brukar ju ha koll på siffrorna så det är väl förmodligen som du skriver. Men i så fall skulle det kännas mycket mer trovärdigt (och låta mycket mer imponerande) om ni säger att det är 18000 unika deltagare istället för 18400 (icke unika) deltagare.
Går det att hitta siffror för hur det såg ut i år med deltagare på de olika loppen?
Myran 2017-11-09 10:58 #127

Svar till inlägg av Henrik Boström, 2017-11-09 08:03:

Jag gillar termen unika deltagare mycket bättre än antalet deltagare, jobbigt att jämföra siffror över tid. Utgör inte antalet "dubbletter" fler än 2%? Jag tror att det finns ett mörkertal med hur man kan bli felregistrerad med namn/klubbtillhörighet (både som tävlande/dubblett). Råkade nämligen ut för det själv då jag sprang öppna banor på årets O-Ringen.Förresten hur hamnade diskussionen om O.Ringen här, ursäktar mitt inlägg då jag gärna ville svara...
Henrik Boström 2017-11-09 08:03 #126

Svar till inlägg av j, 2017-11-08 21:38:

Fast så är det inte såsom du hårdrar det. Antal ”dubletter” är ett normalår ca 400. Dvs dagens 10-årssnitt på ca 18 400 deltagare är gissningsvis ca 18 000 personer. Vi ”trixar” alltså med ca 2 %, genom att använda termen deltagare och inte personer.
Jakob 2017-11-08 23:38 #125

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-11-08 21:44:

Jag är statistiker men jag tycker ändå att om jag inte är i en intressegemenskap med den som ställer frågorna så är det min plikt att försöka svara så att mina intressen gynnas. Det enklaste exemplet är att alltid svara en leverantör, eller när en leverantör beställt undersökningen, att priset är alldeles för högt :)
PS 2017-11-08 23:12 #124

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-11-08 21:44:

Jag tror inte att de heller har något riktigt bra svar på det. Tvärtom har jag hört att de framhållit det som ett stort problem att alltfler blir sådana som jag (hemsk tanke?). En del av frågorna som opinionsinstitut gör används ju faktiskt för samhällsplanering och förr tror jag att många såg SIFO som någon sorts myndighet fast de väl alltid varit ett företag. Om myndigheterna verkligen vill ha viktig information från sina medborgare så ska de nog se till att deras frågor inte blandas ihop med en massa annat dravel. En gång blev jag uppringd av ett opinionsinstitut och eftersom jag var ung och grön så gick jag med på att svara. Till en början var väl frågorna av det mer seriösa slaget för att man inte skulle bli avskräckt men på slutet kom dravlet där jag minns att de bland annat frågade vilken partiledare man tyckte var snyggast. För att knyta ihop säcken så att den passar ämnet så gäller det nog även för tex SOFT att vara väldigt försiktiga när man gör undersökningar och välja frågorna med omsorg. Vill man ha stor svarsprocent och därmed relevanta svar så gäller det att välja ut ett måttligt antal frågor som känns relevanta och inte för känsliga för den som ska svara. Visserligen verkar ju många frivilligt dela med sig av det mesta nuförtiden genom (a)sociala medier men jag tror ändå att det finns en ovilja att svara på vissa typer av frågor.
Zerbembasqwibo 2017-11-08 21:44 #123

Svar till inlägg av PS, 2017-11-08 21:04:

Man får väl fråga nån expert på statistiska analyser av enkätsvar hur man gör.

Eller använda den metod som man använder för att vikta de svar som ges på Eventor. (OBS ironi! Där drar väl alla sina slutsatser utifrån de där suraste gubbarna som har tid att hänga på nätet dygnet runt eller de något färre entusiaster som orkar berömma nåt som varit bra?)

O-ringen använder ju utvärderingsmetoder, "O‑Ringen AB mäter deltagarnöjdhet med metoden Net Promoter Score (NPS)." (Förvaltningsberättelsen http://www.oringen.se/download/18.5b68972d15b1f370cdd3ce85/1490944599001/A%CC%8Arsredovisning%20O-Ringen%20AB%202016%20v170320.pdf)
j 2017-11-08 21:38 #122

Svar till inlägg av Henrik Boström, 2017-11-08 15:50:

Antal starter tycker jag också är en intressant siffra. Även antal deltagare i varje "lopp" är intressant om man då talar om att 5-dagars har 12654, träningsracet 1134, Mtb-O 567 osv. Men att lägga samman dessa siffror och säga att det varit t.ex. 20214 deltagare totalt är helt ointressant. Ska ni ha en totalsiffra ska det vara unika deltagare för att det ska säga något. Speciellt när ni trots allt brukar jämföra detta "deltagarantal" med t.ex. Falun 1985.
Om man hårdrar det så skulle det ju annars kunna vara samma 4000 personer som springer 5-dagars, träningsrace, Pre-O, Mtb-O och det blir 16000 deltagare, men alltså bara 4000 unika.
Trixande kanske är fel ord. Men det är absolut otydligt och vilseledande.
PS 2017-11-08 21:04 #121

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-11-08 19:15:

Hur kompenserar du för det? Vet du vad jag och mina likar skulle ha svarat eller litar du på dina fördomar? De stämmer ju i och för sig oftast ;-)
Arkivet 2017-11-08 20:50 #120
Zerbembasqwibo 2017-11-08 19:15 #119

Svar till inlägg av PS, 2017-11-08 15:29:

Ja så klart, det måste man kompensera för.

orienterare> Man får ju inte bara genomföra massa ändringar eller införa nya system utan att tänka på den uppföljning eller förvaltning som kommer suga resurser efteråt.
Nisse 2017-11-08 18:10 #118

Svar till inlägg av LP, 2017-11-07 12:07:

Det är väl rimligt att inte killar blir sidsteppade på ungdomsstafetten på tiomila.
vill man att det skall vara både tjejer och killar så är ju Ravinens förslag bra.
Vad är tex syftet med att springa en mix-stafett med bara tjejer?
Förundrad 2017-11-08 17:47 #117

Svar till inlägg av Enen, 2017-11-08 16:26:

Begränsningar kan man införa utifrån olika syften. Jämställdhet kan vara ett syfte. Men om man inte förstår konsekvenserna av begränsningar som man har eller inför så kan de visa sig vara kontraproduktiva.
Förundrad 2017-11-08 17:34 #116

Svar till inlägg av PS, 2017-11-08 15:25:

Sant! Klassiskt Tiomilaproblem för vår del. Stark korrelation mellan de som klarar att springa de längsta sträckorna och de som platsar i ett förstalag.

Men vi har i alla fall som klubb möjlighet att göra avvägningen mellan antal lag och toppning.

Tävlingsidrottens principer är kanske inte helt givna. Själv är jag mer fokuserad på möjligheten att få deltaga och göra mitt bästa. Det lär finnas någon fransk baron som hade åtminstone någon tanke i de banorna också.

När det gäller 25-manna ställer vi aldrig upp med bästa lag. Dels för att vi vill att ungdomarna skall få springa och dels för att det känns lite larvigt om erfarna orienterare skall springa korta vita banor. Men så är vi långt ifrån segermöjligheter också.

Vi klarar precis att få ihop två 25-mannalag. En del hjältinnor ställer upp trots att de egentligen inte är jättesugna för att vi skall kunna delta med två lag. Men med hårdare begränsningar avseende kön skulle åtminstone vi ha 25 orienterare färre som fick delta i år.
Surfer 2017-11-08 16:33 #115

Svar till inlägg av Henrik Boström, 2017-11-08 15:50:

Det bli mer och mer relevant. Nu jämförs fortfarande de nya siffrorna med deltagarantal från 1900 talet. Detta är inte möjligt att göra om inte de senaste årens deltagsiffror berabetas
Enen 2017-11-08 16:26 #114

Svar till inlägg av Förundrad, 2017-11-08 08:27:

Just det, och begränsar man utifrån ålder innebär det att vissa löpare inte kommer att få delta, på grund av sin ålder. Begränsar man utifrån klubbtillhörighet innebär det att löpare inte kommer att få delta, på grund av sin klubbtillhörighet, och så vidare.
Begränsar man inte alls innebär det att vissa löpare inte kommer att få delta, just på grund av att det inte finns någon begränsning. Sådana konstruktioner stänger effektivt ut kvinnor, yngre, äldre.
Vi får helt enkelt välja vilken väg vi vill gå, om vi vill omfamna alla eller om vi vill ha en mer uteslutande attityd.
Henrik Boström 2017-11-08 15:50 #113

Svar till inlägg av j, 2017-11-08 10:39:

Det är inget trixande då det sker öppet, och vi gör det då vi är intresserade av deltagare i våra lopp och antal starter de gör och inte unika individer/personer.
1 2 3

Senast kommenterat

Söndag 18/2

23:17

Bästa pannlampan

10

 

22:16

Sverigelistan

60

 

Lördag 17/2

10:13

Jobb för orienterare

83

 

Fredag 16/2

22:43

Silly Season 2018

935

 

Torsdag 15/2

06:01

Barnens spelregler

12

 

Onsdag 14/2

00:44

A3 i Kartpärm

14

 

Söndag 11/2
Fredag 9/2

08:37

TBE

59

 

Torsdag 8/2

10:59

10-mila 2018

372

 

Onsdag 7/2
Måndag 5/2
Lördag 3/2
Fredag 2/2
Måndag 29/1
Söndag 28/1

08:51

Förbundsmötet 2018

152

 

Fredag 26/1

12:50

astmamedicin

98

 

Torsdag 25/1

11:34

Ocad

4

 

Tisdag 23/1
Söndag 21/1
Torsdag 18/1
Onsdag 17/1

20:52

Jukola 2018

5

 

Tisdag 16/1
Lördag 13/1
Fredag 12/1
Torsdag 11/1
Onsdag 10/1

14:05

Kartutskrift träning

12

 

Måndag 8/1

11:03

Garmin Connect

6

 

Lördag 6/1
Söndag 31/12

20:37

Orienteringslåtar

38

 

Fredag 29/12
Onsdag 27/12

10:55

Flyga med pannlampa

8

 

Måndag 25/12

21:25

Trög puls

55

 

Lördag 23/12
Tisdag 19/12
Måndag 18/12

11:09

10-mila 2022

8

 

Onsdag 13/12


Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng