Visa inloggningsformulär
Artiklar  

Simon Hector på SM 2014

SM 2015: Rakt på alltid snabbast?

Om ett par veckor packar den svenska eliten ner skor och kompass och åker till huvudstadens södra utkanter för att göra upp om nya SM-medaljer. Här ger banläggarna sina tips för att lyckas i Södertörnsterräng.

Publicerad 2015-08-29 23:21 (Uppdaterad 2015-08-30 09:05)

 5 kommentarer

Senaste SM avgjordes i Stockholm för 20 år sedan. Då med långdistans i Hemfosa, natt, stafett och kortdistans på Värmdö.
Nu står Muskö för en långdistans, Hemfosa för medel och Kungstorp för stafetten.

Redan på söndagskvällen går anmälan ut för långdistansen och i dagsläget är det en bit över 400 löpare anmälda.

Vad är det då som väntar löparna för respektive distans?
Har stockholmslöparna fördel av hemmaplan eller spelar det inte någon roll vilken typ av terräng man har på sin bakgård?
Förmodligen inte mycket. Tittar man historiskt på bland annat SM 1995 så var förvisso en del löpare ifrån stockholmsklubbarna långt framme, men bara ett av gulden togs av klubb i Stockholm. 

Det blir nog precis som då att det inte har så stor betydelse från var i landet man kommer för är man bra så är man anpassningsbar till vilken terräng som erbjuds.

Årets områden på Södertörn har förvisso en del likheter med SM 1995, men framförallt olikheter. Likheterna rör detaljrikedomen som på Södertörn som vanligt är riklig. Små branter, luriga sänkor, tvåstrecksmossar och en och annan punkthöjd kommer kanske att lura de tävlande.

Olikheterna rör främst kupering, botten och framkomlighet.

Långdistans - Muskö

Långdistansen på Muskö kommer att bjuda löparna på karaktäristisk skärgårdsterräng för södra skärgården där kuperingen är relativt stor, botten småknagglig och sikten ibland begränsad. Den som tror att skärgård är lika med släta berghällar blir denna gång besviken. I och för sig finns det en del fina hällmarker, men knappast de som går att uppbringa lite längre norrut i exempelvis Åva eller Tornberget.Banläggare SM Långdistans - Lars Greilert, Haninge SOK

Vad är det som karaktäriserar området för denna SM-distans?
- Delar av terrängen är ganska normal Södertörnsterräng, det vill säga detaljrika höjdpartier med delvis komplicerad kurvbild, stenar, branter, samt små och större sankmarker. Utöver det finns det områden som är mer präglade av kusten och skärgården. Terrängbeskrivningen i inbjudan ger en ganska bra bild av terrängen och variationen av terrängen.

Hur bemästrar man bäst denna terrängtyp?
- I de detaljrika områdena så kommer naturligtvis kartläsningsförmågan att vara viktig. En kanske viktigare fråga att fundera över för deltagarna är hur man bemästrar långdistans.

- Det kommer att vara fysiskt utmanande samtidigt som du måste vara fokuserad på orienteringsmomentet. På en långdistansbana ska vägvalen vara avgörande. Kan jag hushålla med krafterna för att ha kraft kvar i slutet av loppet samtidigt som jag håller en tillräckligt hög fart?
 
Hur har arbetet varit och vad händer nu fram till tävlingsdags?
- Eftersom jag tidigare har bott på Muskö under elva år har jag en ganska bra terrängkännedom. Det har underlättat arbetet och det har varit kul att komma tillbaka till mina gamla träningsmarker.

- Nu med drygt två veckor kvar till tävlingen är själva banläggningen slutförd. Karta och banor är hos tryckeriet. Nu pågår arbetet med att förbereda de olika kontrollpunkterna med kontrollställningar. Veckan innan tävlingen börjar vi sätta ut kontrollskärmar och förbereda för stämplingsenheterna. Det pågår även ett arbete med att förbereda för utsättning och provlöpning på tävlingsdagen, förbereda kontroller där media kan fotografera, filma och så vidare.

Vinnare 1995, Hemfosa
D21) Catarina Öberg, Linköpings OK, H21) Per Ek, OK Kolmården, D20) Annika Björk, OK Kåre, H20) Robert Wallsten, OK Ravinen och Emil Wingstedt, Växjö OK, D18) Gabriella Fredriksson, OK Kroppefjäll, H18) Håkan Peterson, Nybro OK 


Medeldistans - Hemfosa

Medeldistansens område har inte använts för tävlingar sedan i mitten av 80-talet och ett av få områden som fortfarande fram tills nu bara var karterat med en skev 80-talskarta.

Området väster om det lilla samhället Hemfosa bjuder ganska tuff södertörnsterräng. Småkuperat förstås, men framkomlighet, sikt och kupering gör det lite mer utmanande än exempelvis det närbelägna stafettområdet.Banläggare SM Medeldistans - Per-Ove Melinder, Tullinge SK

Vad är det som karaktäriserar området för denna SM-distans?
- Det är södertörnsterräng, vilket delvis innebär fina snabblöpta höjdpartier och mycket detaljer. Inga större berg finns, men däremot många mindre höjdpartier. Men södertörnsterrängen innebär också en tuffare sida med en hel del undervegetation, och jobbiga partier med bland annat vindfällen och grönt mellan höjderna.

- Det som jag tycker gör området intressant är att det finns flera typer av terräng. Förutom områden som beskrivs ovan så finns:
 
  • Ett område där det inte bedrivs något aktivt skogsbruk, som innehåller en del vindfällen.
  • Ett område där det har varit ett gammalt hygge där löpbarheten är god men sikten fortfarande begränsad. 
  • Ett flackt diffust höjdområde där farten verkligen kan trissas upp.
 
Hur bemästrar man bäst denna terrängtyp?
- Det gäller att hålla riktningen och tempot uppe, så väl i de tuffare områdena som i de detaljerade men finare områdena. Man får samtidigt inte glömma att fokusera på orienteringen. Det är lätt att tappa fokus och då är det svårt att läsa in sig.
 
Hur har arbetet varit och vad händer nu fram till tävlingsdags?
- Det är många banor som ska läggas på ett Medel-SM. Totalt sett är det 54 stycken med kval, B-final och A-final.

- Jag har fokuserat på kvalet och A-finalerna, med målet att alla banor ska vara av medelkaraktär och samtidigt innehålla variation, även de kortaste banorna. Banorna blev klara inför sommaren, men även under sommaren så har småjusteringar gjorts för att förbättra ytterligare. Kartritaren har efter sommaren varit ute och ritat om de punkter där vi ansett att det behövts.
 
- Nu är alla kontrollställningar byggda och kontrollerade, kartan är skickad till tryckeriet så nu är medeln lagda. Nu kan man slappna av lite och det som återstår är kontroll av att det inte händer något oförutsett i terrängen eller med ställningarna.

- Vi har tur att vi har väldigt entusiastiska markägare och boende i området, så vi är inte speciellt oroade.

Vinnare SM kortdistans, Värmdö
D21) Marlena Jansson, OK Tisaren, H21) Jimmy Birklin, Tolered-Utby OL, D20) Emma Dahlstedt, Strängnäs-Malmby OL, H20) Niclas Jonasson, Stigsökarna, D18) Jenny Johansson, Ulricehamns OK, H18) Håkan Peterson, Nybro OK


Stafett - Kungstorp / Vedan 

Stafettområdet har används för tävlingar på 2000-talet men problem med markägare har gjort att det inte liksom många andra fina områden ute på Södertörn inte kunnat användas mer än vid något enstaka tillfälle.

Stafettområdet blir som banläggarna antyder nedan flackare än de två andra distanserna och farten blir naturligtvis högre. Vi kan förvänta oss en hel del kluriga, lite mer diffusa, punkter än på de andra två distanserna när terrängen inte är lika uppfångande. 
Banläggare SM stafett - Rune Rådeström, Snättringe SK


Vad är det som karaktäriserar området för denna SM-distans?
- Merparten av området består av detaljerade höjdpartier av hällmarkskaraktär med gles tallskog. Mellan de detaljerade höjderna finns områden med gammal granskog, ungskog och några nya hyggen. De längre banorna passerar ett antal större sankmarker. Ett fåtal vägar och stigar genomkorsar området.

- Terrängen är mestadels flack, men några höjder med lite mer måttlig kupering förekommer.

- Sikt och framkomlighet är på större delen av tävlingsområdet mestadels god till mycket god. Några områden med ungskog och tät granskog begränsar sikt och framkomlighet. Ett fåtal hyggen och gallringar finns som ändå har god framkomlighet.
 
Hur bemästrar man bäst denna terrängtyp?
- Stora delar kommer att innebära rakt på-orientering, men det finns även sträckor där det gäller att kolla på vägvalet. Viktigt att ha koll på riktningen och vi tror att det är farten som kan medföra misstag. Var även uppmärksam på gafflingarna.

Hur har arbetet varit och vad händer nu fram till tävlingsdags?
- Det har varit mycket bekymmer med markfrågorna. Två markägare har länge vägrat släppa till några områden. För ett år sedan såg det ett tag ut som att vi var tvungna att byta till ett reservområde.

- Vi har legat bra till med banläggningen och anpassat oss till förutsättningarna. Det innebar att vi undvek ett ”förbjudet” område och att vi bara tänkte springa igenom det andra utan kontroller. Men vi hade några olika alternativ, beroende på om vi skulle få tillstånd. Banorna var i princip klara under våren med endast små justeringar därefter.

- I ett sent skede fick vi tillstånd till att ha kontroller i båda områdena som var ”förbjudna”. Det innebar att vi kunde använda det bästa av våra olika alternativ.

- En positiv sak har varit att markägaren vid arenan har varit väldigt positiv och hjälpsam.

 - Just nu håller ställningarna på att byggas. Karta och banpåtryck gjordes nyligen, instoppande i plastfickor om en vecka. Vi banläggare ska snart kolla alla ställningar och delta i arbetet med att planera utsättning av kontrollerna. Vi känner oss lugna och tycker vi ligger bra till.

Vinnare SM-stafett Värmdö
D21) Pan-Kristianstad - Anna Bergman, Pia Olsson, Anette Granstedt
H21) OK Kolmården - Mats Olsson, Ulf Ekelund, Per Ek, Johan Näsman 
D20) Strängnäs-Malmby OL - Emma Dahlstedt, Lotta Risberg, Elin Dahlstedt
H20) OK Skogsfalken - Linus Kaisajuntti, Ola Lindqvist, Jonas PilbladSå är rakt på rätt på detta SM?
Ja, förmodligen. Så mycket rakt på som möjligt. Hitta djurstråken och spara kraft. Spara även kraft och spring snålt med att inte ta de högsta partierna längs sträcket, utan undvik de små branta stigningarna.

Stockholmstipset, att inte läsa så mycket under strecket på delar av sträckan, stämmer också en del med hur man orienterar denna gång. När man närmar sig kontrollen skärper man till sig och är noggrann hela vägen in och sedan i rätt utgång mot nästa skärm.


Mer att läsa om SM 2015
- Hemsidan för SM
- O-snackstråd om SM, bland annat med länkar till en massa kartor över områden mm.
 

SM 2014 Uppland

Långdistans

D21:
1 Tove Alexandersson  Stora Tuna OK 1:09:17
2 Emma Klingenberg  Järla Orientering 1:15:17
3 Emma Johansson  Domnarvets GOIF 1:15:42
 
H21
1 Fredrik Johansson  IFK Lidingö SOK 1:25:28
2 Albin Ridefelt  OK Linné 1:26:33
3 Gernot Kerschbaumer  OK Pan-Kristianstad 1:26:41
 
D20
1 Sara Hagström  Falköpings AIK OK 1:01:07
2 Josefine Klintberg  Eksjö SOK 1:03:34
3 Frida Jönsson Hellstadius  Södertälje-Nykvarn OF 1:04:31
 
H20
1 Anton Johansson  OK Orion 1:00:50
2 Rudolfs Zernis  Ärla IF 1:03:56
3 Johan Ek-Larsson  Södertälje-Nykvarn OF 1:07:05
 
D18
1 Andrea Svensson  OK Tisaren 53:10
2 Johanna Öberg  Ryda SK 53:39
3 Amanda Falck Weber  Eksjö SOK 56:30
 
H18
1 Simon Hector  Snättringe SK 55:59
2 Filip Wadsten  OK Landehof 57:32
3 Joakim Andén  Södertälje-Nykvarn OF 59:44


Medeldistans

D21
1 Tove Alexandersson Stora Tuna OK 34:51
2 Helena Karlsson IFK Lidingö SOK 35:48
3 Annica Gustafsson IFK Lidingö SOK 36:30

H21 
1 Gustav Bergman OK Ravinen 34:49
2 Anton Östlin Malungs OK Skogsmårdarna 36:52
3 Albin Ridefelt OK Linné 36:58

D20
1 Frida Sandberg Säterbygdens OK 29:05
2 Josefine Klintberg Eksjö SOK 30:48
3 Moa Leijon Lind Haninge SOK 31:09

H20
1 Anton Johansson OK Orion 27:40
2 Ludwig Ljungqvist IK Hakarpspojkarna 29:40
3 Rudolfs Zernis Ärla IF 30:31

D18
1 Tilda Johansson OK Orion 30:41
2 Pim Hedberg OK Skogsfalken 31:21
3 Hanna Hänström Täby OK 31:29

H18
1 Simon Hector Snättringe SK 28:35
2 Isac von Krusenstierna OK Kåre 29:09
3 Jesper Svensk Stora Tuna OK 29:33


Stafett

D21
1 Domnarvets GOIF 1 2:18:37
Karolina A.Höjsgaard, Lena Eliasson, Emma Johansson

2 OK Kåre 1 2:18:45
Jenny Eriksson, Kajsa Risby, Lisa Risby

3 IFK Lidingö SOK 1 2:18:49
Anna Bachman, Annica Gustafsson, Helena Karlsson


H21
1 Stora Tuna OK 1 2:32:05
Anton Sjökvist, Joakim Svensk, Emil Svensk

2 IFK Lidingö SOK 1 2:33:50
Øystein Kvaal Østerbø, Filip Dahlgren, Fredrik Johansson

3 OK Ravinen 1 2:35:24
Martin Lindskog, Kalle Bergman, Gustav Bergman


D20
1 Falköpings AIK OK 1 2:07:42
Vilma Blennow, Johanna Hagström, Sara Hagström

2 Eksjö SOK 1 2:09:45
Linnéa Golsäter, Amanda Falck Weber, Josefine Klintberg

3 Umeå OK 1 2:13:41
Klara Yngvesson, Jenny Wegebro, Stina Nilsson


H20
1 OK Orion 1 2:13:00
Oskar Lundqvist, Erik Andersson, Anton Johansson

2 OK Ravinen 1 2:14:53
Martin Hunhammar, Emil Granqvist, Assar Hellström

3 OK Tisaren 1 2:15:43
Jonatan Aronsson, Gustav Hindér, Oskar Andrén


Henrik Persson

hp@alternativet.nu

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Kommentarer

hp 2015-08-31 13:49 #5
Myan: Säkert möjligt men det kan bli en del dö-löpning mellan. Området är liksom uppdelat i tre delar så banläggaren har nog haft en del huvudbry att få ihop allting. Dessutom lite olika karatär på områdena där det södra är rejält storkuperat. Men banläggaren skriver att han tänkt långdistans och då sätter jag förhoppningen till rejäla långsträckor.
Myran 2015-08-30 23:09 #4
En bra artikel som gav lite funderingar tillbaka.
Orienteringsteknik och taktik är viktiga ingredienser inför ett viktigt orienteringslopp. Jag har ett flertal gånger kollat den gamla kartan över Muskö och kan inte släppa en tanke som naglar sig fast i bakhuvudet. Är det möjligt att lägga bra långsträckor på Muskö som ska vara karaktären för långdistans? Det blir kanske många halvlånga vägvalssträckor som utmynnar i typ 32 kontroller för H21 inklusive kartbyte? Det var endast lite lösa spekulationer och jag kommer säkert att bli positivt överraskad av slutresultatet :-)
Bra 2015-08-30 21:58 #3
Äntligen något orienteringsgivande!
TNH 2015-08-30 14:45 #2
Bra artikel! Mer av den här varan.
PS 2015-08-29 23:46 #1
Många kommer nog bittert få erfara att "rakt på" kanske inte ska tolkas som exakt rakt på utan bara nästan rakt på vilket ju Henrik faktiskt också skrivit för den som orkade läsa ordentligt :-)

Senaste artiklarna

Söndag 15/9

20:34

Framtidens USM

13

 

Torsdag 28/3
Tisdag 22/1
Torsdag 21/6
Måndag 30/4

22:15

10mila 2018

3

 

Onsdag 25/4
Fredag 23/3
Måndag 12/3
Onsdag 7/3
Torsdag 6/7
Torsdag 15/6
Onsdag 14/6
Torsdag 8/6
Söndag 30/4
Onsdag 5/4
Tisdag 28/3
Tisdag 21/2
Fredag 2/12
Fredag 16/9
 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng