Visa inloggningsformulär
Artiklar  

Förbundsmötet avslutat

Det blev förhållandevis lugna diskussioner, men samtidigt en hel del oväntade beslut och händelser från förbundsmötets andra dag.

Publicerad 2014-03-16 14:52 (Uppdaterad 2014-03-16 18:50)

 0 kommentarer

Söndagen, den andra dagen på förbundsmötet, inleddes med behandling av inkomna motioner, ett flertal av dessa röstades igenom av mötets delegater. Här är en sammanfattning av några:

Motion 3 - Höja Veteran-RM till SM-status
Motionären menade att själva statushöjningen av RM till SM inte var poängen, trots att det kan tolkas så av motionstexten, utan att det egentligen handlade om att byta ut en bokstav mot en annan. Förbundsmötet beslutade att tillsätta en utredning som förbereder för införande av ett Veteran-SM, men att tävlingen fortsatt får tillhöra nivå 3. Utredningen ska utforma ett förslag med anvisningar och tillhörande krav. (hela motionen med styrelsens uttalande)

Motion 7/8 - Begränsning av deltagande på SM
Alternativets motion nr 8, som även fick stöd av styrelsen, röstades igenom med undantag av tillägget för stafett, samt med tillägg att folkbokföring ska ha skett senast 1 januari för vårsäsongen och 1 juli för höstsäsongen.

Viss diskussion förekom om att svensk orientering stoppar utvecklingen och är diskriminerande, men det framkom att frågan inte handlar om svensk orientering generellt där utländska deltagare idag är varmt välkomna till svenska Silva League, O-Ringen och alla andra tävlingar. Det handlar om definitionen på ett svenskt mästerskap och vilka som ska få vara med. Någon nämnde också utslagningen till final och hur absurt det hade kunnat bli om utländska deltagare kan vara med i samma utsträckning som på exempelvis Silva League.

Den nya formuleringen innebär:
För att delta på SM ska man representera en svensk klubb, samt vara svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige. Denna nya skrivning gäller fr o m 2014-03-17, dvs i morgon, men med övergångsbestämmelsen att man som utländsk deltagare till våren SM-tävlingar (natt och sprint) ska vara folkbokförd senast den 1 april. (hela motionen med styrelsens uttalande)

Motion 12 - redaktören för Skogssport bör vara ansvarig utgivare (med motivet att tidningen ska kunna skriva texter som är kritiska mot förbundets verksamhet)
Motionen gick till votering, som blev lika och beslutet lottades till motionärens fördel.
Detta innebär, ifall styrelsen lyder förbundsmötet, att redaktören (Mårten Lång) blir ansvarig utgivare. (hela motionen med styrelsens uttalande)

Sedan behandlades verksamhetsplan och budget
Angående budgeten fick styrelsens förslag kritik för att den gav för låg vinst. Medelpad yrkade för att budgeten ska sikta på en vinst på ca 1 miljon ytterligare för att lägga mer kapital till en buffert. I enlighet med direktiv från RF bör förbundets buffert vara större än dagens läge. En högre budgeterad vinst innebär också ett större tryck på förbundsstyrelse och kansli att leverera.

Förslaget om ytterligare budgetering för högre vinst till buffertkapital röstades igenom. Ett utkast till den verksamhetsplan som klubbades igenom finns att läsa här. Den nya budgeten finns tyvärr ej att tillgå på förbundets hemsida (?).

Val av styrelse
Slutligen hölls sluten omröstning för att välja åtta av de nio nominerade kandidaterna till styrelsen. 
OL Alternativet beklagar det faktum att den nya styrelsen inte fick med sig tidigare Alternativet-ordförande Mikael Andersson. Istället valdes följande åtta personer - samtliga över 45 år:
Magnus Södervall, Jannike Wåhlberg, Ingegerd Lusensky, Lennart Agén, Roland Hellberg och Eje Andersson (omval i samtliga fall) samt nyval på Ing-Britt Swedenborg och Sten Segerslätt. (valberedningens förslag)

Ingen ny valberedning fanns nominerad och mötet beslutade att detta ska väljas vid ett extra förbundsmöte i samband med höstens ordförandekonferens.

Reflektioner
Från OL Alternativets sida är vi relativt nöjda med mötets utfall. Vi har förtroende för den nya styrelsen och för att de beslut som fattats kommer att genomföras i god ordning för svensk orienterings bästa, men det finns ändå en del att diskutera.

Till exempel ifall raden "... och är stadigvarande boende på folkbokföringsadressen." är vettig att ha med i regel 3.4.6 om deltagande på SM då det redan ingår i folkbokföringslagen att man ska tillbringa minst en dygnsvila i veckan på sin folkbokföringsadress. Är det verkligen orienteringsförbundets uppgift att kontrollera svensk lag?

En annan fråga är ifall det verkligen är vettigt att samtliga personer i SOFTs styrelse är mer än 45 år gamla. Det finns risk för att det blir som på förbundsmötet, att de frågorna som får allra störst utrymme är frågor som om veteran-RM ska få heta veteran-SM istället. Finns det inte andra frågor som både berör större delar av Orienteringssverige och som också kanske är mer relevanta för sportens framtida utveckling? Hur vill vi egentligen att orienteringssporten ska utvecklas? Kanske vore det mer relevant med någon som Mikael Andersson i styrelsen som kunde kommit med nya perspektiv och nya synsätt till en styrelse som nu riskerar att hamna i samma gamla frågor och tankebanor som redan funnits inom orienteringen de senaste årtiondena. Det står dessutom i SOFTs stadgar 7 § att "Förbundet, dess OF och dess föreningar skall eftersträva jämställdhet mellan könen och variation i ålder då styrelser, kommittéer och andra organ väljs" (går att läsa här). Här kan man inte direkt säga att förbundsmötet föregår med gått exempel.

Även andra saker tål att diskuteras, till exempel vad omstruktureringen av Skogssport får för faktiska konsekvenser när det ändå bara är SOFT-anställda som får skriva för tidningen.
 
Mer om mötet på orientering.se

Erik Forsberg

forsberik@gmail.com

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Kommentarer

Senaste artiklarna

Torsdag 21/6
Måndag 30/4

22:15

10mila 2018

3

 

Onsdag 25/4
Fredag 23/3
Måndag 12/3
Onsdag 7/3
Torsdag 6/7
Torsdag 15/6
Onsdag 14/6
Torsdag 8/6
Söndag 30/4
Onsdag 5/4
Tisdag 28/3
Tisdag 21/2
Fredag 2/12
Fredag 16/9
Söndag 4/9
Tisdag 2/8
Måndag 20/6
 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng