Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Männens revir

Sune Andersson, Halmstad  2018-03-15 14:51
SOFTs ordförande som avgår vid förbundsmötet har uttalat sig;
”Vi har mängder av starka kvinnor i Orienteringssverige, och fler och fler tar också plats. Därför tror jag att vi även fortsättningsvis kommer att ligga i framkant vad gäller jämställdhetsarbetet”.

Hur är det egentligen ställt med jämställdhet inom svensk orientering?
En befogad fråga när jag läste på SOFTs hemsida.
En befogad fråga när jag är på tävlingsplatserna. Var finns kvinnorna?
Jo i markan, i barnpassning och sjukvård samt sparsamt ensamt på andra platser.
Hur ser det ut i föreningarnas styrelser? Helt dominerat av män.

Distriktens tävlingsansvariga: 23 män, 1 kvinna
SOFT-utbildade kartkontrollanter: 28 män, 0 kvinnor
SOFTs arrangörscoacher: 20 män, 0 kvinnor
SOFTs kartgrupp: 4 män: 0 kvinnor
SOFT:s regelgrupp: 3 män, 1 kvinna
SOFTs Markgrupp: 7 män, 1 kvinna
SOFTs Miljö och Hållbarhetsgrupp: 3 män, 3 kvinnor
SOFTs Arbetsgrupp för Lika behandling: Sedan start 2012 ännu ej be-”mannad”.

Sammanfattning: 88 män, 6 kvinnor.
94 % män, 6 % kvinnor. 0 % jämställda grupper. De som styr svensk orientering.

Det är beklämmande att läsa det enda som redovisas på SOFTs Ordförandekonferens.
2017 30%, 2016(26%) jämställda styrelser
2017 35%, 2016 (22%) kvinnliga ordföranden
Det speglar inte på något sätt hur det är i VERKLIGHETEN!

Riksidrottsförbundets Jämställdhetsmål som orienteringen är skyldig att uppfylla säger:

Kvinnor och män skall ha lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent.
Rådgivande organ är till exempel kommittéer, råd, referensgrupper och delegationer.

Fördelning av uppdrag, arbetsformer och villkor för beslutsfattande utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka och påverka. Både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas då tillvara och får påverka och utveckla idrotten.

Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden.

Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhet beaktas i en verksamhets ordinarie planering och beslut, i ordinarie underlag, av ordinarie instanser och personer. Jämställdhet skapas i vardagliga handlingar och genom beslut där både kvinnor och män deltar.


Avgående ordförandens tro är att ”vi även fortsättningsvis kommer att ligga i framkant vad gäller jämställdhetsarbetet” minst sagt verkar helt världsfrånvänt. Vilken bubbla lever hon i?

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

H40 2018-08-20 23:08 #1766

Det här inlägget är anmält för granskning

!! 2018-08-20 23:01 #1765

Svar till inlägg av OK, 2018-08-20 22:56:

När det är för att kvinnorna är smartare än männen och avstår! Ägnar sig år något mer intellektuellt värdefullt naturligtvis.
OK 2018-08-20 22:56 #1764

Svar till inlägg av Ny studie: Kvinnor smartare än män!, 2018-08-20 22:50:

Det var inget nytt men konsekvensen av det då.
Är det därför som männen jobbar gratis ideellt?
Ny studie: Kvinnor smartare än män! 2018-08-20 22:50 #1763

Det här inlägget är anmält för granskning

Ny studie: Kvinnor smartare än män. 2018-08-20 22:47 #1762

Det här inlägget är anmält för granskning

Flynn 2018-08-20 22:44 #1761

Det här inlägget är anmält för granskning

Flynn 2018-08-20 22:39 #1760

Det här inlägget är anmält för granskning

Regeringen 2018-08-20 10:44 #1759

Det här inlägget är anmält för granskning

Xxxx 2018-08-19 14:39 #1758

Svar till inlägg av Eva, 2018-08-19 14:37:

Jag tog inte illa upp, undrade bara vad det hade med mitt inlägg stt göra.
Eva 2018-08-19 14:37 #1757

Det här inlägget är anmält för granskning

"-" 2018-08-19 14:36 #1756

Svar till inlägg av Eva, 2018-08-19 14:32:

Uppenbart att "Eva" och "Regeringen" är samma person. Det kan inte finnas så många som två orienterartroll som tror att man lyckas i en diskussion genom att posta samma inlägg gång på gång.
Xxxx 2018-08-19 14:35 #1755
Varför posta samma inlägg igen???
Eva 2018-08-19 14:32 #1754

Det här inlägget är anmält för granskning

Xxxx 2018-08-19 14:18 #1753

Svar till inlägg av Eva, 2018-08-19 13:59:

Vad hade det med mitt inlägg att göra? Det handlade ju inte om jämställdhetsfrågan utan om socialt arbete av ol-klubbar i utsatta områden.
H40 2018-08-19 14:07 #1752

Svar till inlägg av Eva, 2018-08-19 13:59:

Men det där jag ju jag redan svarat på i alla inlägg som du eller någon annan har abusat.
Eva 2018-08-19 13:59 #1751

Det här inlägget är anmält för granskning

Xxxx 2018-08-19 13:17 #1750

Svar till inlägg av Eva, 2018-08-19 11:55:

Varför bytte du nick igen? Passade inte Regeringen plötsligt?
H40 2018-08-19 11:59 #1749

Svar till inlägg av Eva, 2018-08-19 11:55:

Haha, det är nog inte många som tror på dig.

Men när får jag svar på det jag frågade dig tidigare?
Eva 2018-08-19 11:55 #1748

Det här inlägget är anmält för granskning

H40 2018-08-19 11:24 #1747

Svar till inlägg av Eva, 2018-08-19 10:25:

Suck, både kritisera och abusanmäla inläggen? Lätt att föra en diskussion när man inte ens får svara på frågor utan att de blir abusanmälda.

Hur går det föresten med svaren på mina frågor?
Eva 2018-08-19 10:25 #1746

Det här inlägget är anmält för granskning

Xxxx 2018-08-18 20:02 #1745

Det här inlägget är anmält för granskning

Framtiden 2018-08-18 19:04 #1744

Det här inlägget är anmält för granskning

Xxxx 2018-08-18 18:17 #1743

Det här inlägget är anmält för granskning

H40 2018-08-18 15:30 #1742

Det här inlägget är anmält för granskning

Regeringen 2018-08-18 12:17 #1741

Svar till inlägg av Framtiden, 2018-08-18 11:55:

Uppmuntran och belöning är given - del i det bidragssystem som gynnar den värdegrund vi gemensamt antagit.
Avstår man det så avstår man frivilligt belöningen. Det är inte en bestraffning. Gör man inte det jobb man får betalt för så är det som i alla andra sammanhang - ingen lön på kontot.
Framtiden 2018-08-18 11:55 #1740

Svar till inlägg av Regeringen, 2018-08-18 11:16:

Ja, det är förstås där, i klubbarna ,som det ska ske!
Det kommer varken vara politiken, RF eller SOFT som gör det i praktiken.
Uppmuntra klubbarna, visa uppskattning när de driver dessa frågor åt rätt håll.
Klaga inte, straffa inte de som har svårt att påverka, utan stötta dem.
Regeringen 2018-08-18 11:16 #1739

Svar till inlägg av Framtiden, 2018-08-18 11:09:

Passa på att titta in på Svensk Orienterings värdegrund. Här ett litet utdrag;
Jämställdhet, jämlikhet och mångfald
För att kunna möta framtida utmaningar kring ökad jämställdhet, jämlikhet och ökad mångfald behöver vi i mycket större utsträckning än i dag involvera och engagera fler ungdomar, fler unga vuxna och fler kvinnor samt människor med annan bakgrund än den traditionella i verksamheten. Deras synpunkter, erfarenheter och kunskap kommer att vara viktigt för orienteringsidrottens möjligheter till utveckling.
För att nå nya målgrupper behöver vi skapa en verksamhet som i större utsträckning kan locka de 20 procent svenskar som har utländsk bakgrund. De utgör en stor resurs som kommer att vara viktig för föreningslivet. Det här är två exempel på hur vi arbetar för att leva upp till vår värdegrund.

Vill du läsa hela så finns det en pdf:
https://www.google.com/search?q=orienteringens+v%C3%A4rdegrund&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b

Hur många klubbar är en i startblocken för detta?
Framtiden 2018-08-18 11:12 #1738
Även om vi kan ha ett gemensamt mål med politiken så betyder det inte att vi ska ta order av politikerna, Det kan lika gärna vara tvärtom, om vi bättre än de känner till vad vi kan bidra med.

Diskutera målet, men låt orienteringen hitta vägen dit.
Framtiden 2018-08-18 11:09 #1737

Svar till inlägg av Regeringen, 2018-08-18 10:54:

Ja, det är två viktiga frågor!
Utöver att förstås alltid försöka att förbättra sig på svaga punkter.

Är orienteringen det som ger mest effekt i dessa utsatta områden?
På vissa ställen kan det kanske finnas förutsättningar, identifiera dem men tvinga inte alla att göra exakt lika.

Vill orienteringen bli än mer beroende av bidrag?
Eller vara livaktig av egen kraft pga av bra strukturer och verksamhet?

Jag tror att det är väldigt farligt att anpassa sig till ett bidragsberoende i än större utsträckning än idag, det skapar ingen energi i verksamheterna. Stöd och uppmuntran samt visad uppskattning når längre.
Regeringen 2018-08-18 10:54 #1736

Svar till inlägg av Framtiden, 2018-08-18 10:46:

Nu handlar det inte främst om det idrottsliga utan politiken vill ha ut mer resultat på det sociala och hälsosamma planet i även utsatta/bortglömda områden.

Kan konstatera att orienteringen är uselt representativt förekommande där.

Så vill orientering få bidrag i framtiden så krävs det nog mer jämställdhet geografiskt, socialt och mellan män och kvinnor,
Framtiden 2018-08-18 10:46 #1735
Det finns många viktiga frågor även för orienteringen. Miljö, naturvård, markägande-allemansrätt, jämställdhet, mångfald och socioekonomiska m.m.
Olika klubbar verkar i olika miljöer. Att alla klubbar skulle kunna bidra med samma saker i samma grad och anpassas i ett bidragssystem är orimligt. Men alla kan nog gjort några saker som förbättrar totalt sett.
Bidragssystem skapar kostnader för såväl ansökan som uppföljning, liksom merarbete perifert för att rapportera mm.
Att diskutera frågorna, visa på goda exempel och stötta dem som har potential att förbättra kan vara en mer kostnadseffektiv lösning.
Jag tycker att det i stort vore bättre om idrott/orientering klarade sig utan bidragsstyrning för sin överlevnad och välmåga.
Men förstås bör samhället stötta det hälsobefrämjande som finns i t.ex fysisk aktivitet och andra ideella insatser, samt viktiga funktioner för förbättring (t.ex. dopingkontroll, forskning (CIF) och andra saker som bör vara opartiska), samt där det finns annan samhällsnytta rent generellt. Men inte styra det idrottsliga i detalj.
Framtiden 2018-08-18 10:32 #1734

Svar till inlägg av Regeringen, 2018-08-18 10:11:

Inte direkt. Mest dit där dom gör störst nytta.
Huruvida det bästa sättet är att kanalisera det via orientering vet jag inte om jag skulle våga påstå.

Men jag tror att människorna ute i landet kan vara kloka och komma med goda förslag som kan diskuteras.
Att skriva regler för bidragssystem skapar ofta trösklar som man egentligen inte ville ha, och inte sällan styr man med pengar så att en massa arbete utförs som inte ger annat än rätt till bidrag.
Regeringen 2018-08-18 10:11 #1733

Svar till inlägg av Framtiden, 2018-08-18 10:07:

Uppskattar denna tråds bättre resonemang även om jag inte riktigt förstår fullt ut vad du menar. Menar du att politikens slantar skall styras till områden där människors bostadsförhållanden samt socioekonomiska, men även personliga och kulturella förutsättningar är försvagade?
Framtiden 2018-08-18 10:07 #1732

Svar till inlägg av Regeringen, 2018-08-18 09:50:

Även om vi ska hjälpa politiken så får vi väl inte glömma att även styra åt ett håll som är bra för orienteringen, och politiken behöver också tänka på hur den ska kunna hjälpa till om det ska bli full effekt.
Om det bara blir kvar det som har skattefinansierat stöd så blir orienteringen en vindflöjel i politikens bidragssystem. Den typen av styrning har oftast alltför korta cykler för att ge långsiktiga effekter.

Vi måste försöka att driva frågorna lokalt i klubbarna om det ska ge några bestående effekter. Toppstyrning med krav för att få stöd innebär oftast att det är de som inte har problem att få resultat som får syödet, och de som har svårt och skulle behöva stöd får straff istället, vilket man kan undra hur det ska "hjälpa".

Bäst vore det ju om det var ett tillskott, men inte nödvändigt, för orienteringens verksamhet att det fanns skattefinansierade bidrag där det behövdes och fanns potential för att förbättra, inte för att orienteringen alls ska överleva.
Regeringen 2018-08-18 09:50 #1731

Svar till inlägg av Orienterare, 2018-08-18 09:16:

Med ditt sätt att resonera så undergräver du möjlighet till framtida skattefinansierade stöd.
Läs ordentligt och fundera själv över vart politiken vill vill styra resurserna.

Pekpinnar kan du behålla själv. När inlägget abusas så återkommer det naturligtvis.
Orienterare 2018-08-18 09:16 #1730

Svar till inlägg av Regeringen, 2018-08-18 08:36:

@Regeringen

Ifall att du är verksam i en klubb nära socialt utsatt områden och ni i klubben har ett stort överskott av engagemang och många medlemmar som tycker om att arbeta ideellt så tycker jag verkligen att du ska driva att ni i er klubb ska ta tag i snedrekryteringen till svensk orientering.

I min klubb har vi tyvärr mer överhängande problem att hantera.

(För övrigt tycker jag att du ska skriva dina kommentarer endast en (1) gång och göra det i rätt tråd och inte spamma sönder denna.)
Zerbembasqwibo 2018-08-18 08:55 #1729

Svar till inlägg av Regeringen, 2018-08-18 08:36:

Nära noll. Idrott är politik.

PS, uppskattar att du lade till din fundering!
Regeringen 2018-08-18 08:36 #1728

Svar till inlägg av Roy, 2018-08-17 23:01:

Å du behöver inte läsa om du inte vill.
Centrum för idrottsforskning (CIF) ska under 2018 genomföra en fördjupad analys av jämlikheten inom idrotten. CIF ska bland annat titta på hur idrottandet skiljer sig över landet, hur människors ekonomiska och sociala förutsättningar påverkar idrottande, samt även föra fram goda exempel.

– Idrottsrörelsen är en otroligt viktig del av den svenska modellen – den leder till hälsa, glädje och gemenskap och den bygger Sverige starkare. Samtidigt vet vi att klyftorna har ökat och därför är det viktigt att få veta mer om hur idrottandet ser ut i dag och hur vi kan bli bättre på att nå fler, säger idrottsminister Annika Strandhäll.

Det statliga stödet till idrotten uppgår 2018 till knappt 2 miljarder kronor och ska syfta till att göra det möjligt för alla människor att utöva idrott. Gymnastik- och idrottshögskolan, Centrum för idrottsforskning (CIF) ska analysera hur det statliga och kommunala stödet används för människors idrottande och motionerande. De ska särskilt utgå från människors bostadsförhållanden samt socioekonomiska, men även personliga och kulturella förutsättningar.

Beslutet fattades på måndagens regeringssammanträde och uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2019.

Med det sagt så kommer frågan; Hur många orienterare finns det som kommer från de socialt utsatta områdena??
Roy 2018-08-17 23:01 #1727
Du behöver inte lägga in exakt samma inlägg som du gjort flera gånger tidigare de senaste dagarna.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 44

Senast kommenterat

Tisdag 21/8

12:09

En kluven sport?

50

 

12:08

Kontrollbeskrivningar

59

 

Måndag 20/8

23:01

Männens revir

1447

 

18:36

Jobb för orienterare

143

 

Söndag 19/8

22:42

Eventors karta

18

 

21:32

Pyrschjakt

61

 

19:40

Eventor nere igen...

102

 

Lördag 18/8
Fredag 17/8
Torsdag 16/8

13:48

Sverigelistan

100

 

Onsdag 15/8

13:24

10-Mila 2019

131

 

Tisdag 14/8

23:28

VM Latvia

445

 

19:09

-Arrangemangsreklam-

627

 

15:28

Orientera i åska

25

 

Söndag 12/8

13:28

Klassindelningen

39

 

Torsdag 9/8

22:08

Träningsupplägg

20

 

Onsdag 8/8

12:37

Silly Season 2018

1138

 

Tisdag 7/8

18:14

Borde Alm ha diskats?

108

 

11:43

Vart?

24

 

Måndag 6/8

07:44

Livelox feedback

169

 

Söndag 5/8

13:46

Kodsiffra 166 och 199

18

 

Lördag 4/8
Fredag 3/8

11:45

USM 2018

0

 

Torsdag 2/8

12:44

U10mila 2018

6

 

Måndag 30/7
Söndag 29/7
Fredag 27/7
Torsdag 26/7

09:52

GPS med Galileo

10

 

Onsdag 25/7


Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng