Visa inloggningsformulär
Eftersnack  

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

PH 2010-08-03 23:13 #422
Jag gör aldrig fel>> Nej! Nu misstolkar du mig (medvetet?). Läs mitt inlägg igen.
Som löpare har du givetvis alltid (moraliskt) ansvar att inte springa i förbjudet område om du vet var du är. Men om arrangören inte följer tävlingsreglerna vid snitsling av förbjudna områden är det helt orimligt att alla tävlande ska kunna hålla koll på vad som är förbjudet eller inte.

tråkmåns>> Givetvis måste man ha en grundkoll på tomtmark, vägar, andra stora avgränsningar, som löpare i huvudklass, men jag vidhåller att det är helt orealistiskt
att alla 12000 på O-ringen ska ha 100% koll på vilket otydligt smalt mossdrag med inslag av grönområde de passerar...
På fjärde etappen drog jag aningen snett ner jag grovorienterade på en långsträcka och kom till ett osnitslat förbjudet område som var ett hygge. Jag hade kanske tjänat 20-30 sekunder på att gena över hygget. Naturligtvis gjorde jag inte det, det var enkelt att se var jag var eftersom det var det enda hygget i omgivningen...
Jag gör aldrig fel 2010-08-03 22:48 #421
>> Hej hoppsan. Läs detta citat från
tidigare inlägg. Snacka om moral och etik
bland aktiva. Det är alltid arrangörens fel.
Jag som löpare har inget ansvar:

I detta fallet tycker jag det är enkelt,
arrangörerna har inte följt tävlingsreglerna
när det gäller snitsling av förbjudna
områden och därför kan man inte ställa
några krav på löparna


tråkmåns 2010-08-03 22:23 #420
PH>> om man nu inte vill läsa på varje
liten detalj, behöver man inte göra
det. Även om man väljer att
grovorientera på sträckan så kollar
man fortfarande på den utefter
sträcket för att se vägval m.m. När
man gör det ser man mycket väl det
område som är förbjudet markerat,
efterssom det är en VÄLDIGT STOR
BIT AV KARTAN och inte utgör ett mål
för finorientering, utan just
grovorientering. Innan man då tar
vägvalet får man ta hänsyn och visa
respekt för förbjudna områden.
Farsan 2010-08-03 22:18 #419
jj >> Någon måste bli först! Efter detta så vet alla att det är lönt att reagera och även de som brukar hänga vet nu om att de kan bli diskade.
Geta 2010-08-03 22:13 #418
AA> Då lade arrangören in helt onödiga förbjudna områden. I Skogens Pärlor är dessa ytor med som sumpskogar vilket betyder att det är just sumpskogar med eller utan naturvärden. Vissa nyckelbiotoper är däremot vettigt att markera om de är av typen som tar skada av OL.
jj 2010-08-03 22:09 #417
http://www.orientering.se/Nyheter/Elitserieloparediskvalificeradforhangning/

Konstig att diska en person, när det troligtvis varit hundratal som hängt i år...
PH 2010-08-03 21:23 #416
Jag är ytterligare en av dem som antagligen har sprungit igenom förbjudet område på E5 (H21). Precis som JoB beskriver var terrängen otroligt diffus vilket vädret gjorde ännu värre. Vi var några som hjäptes åt att dra i en klunga, tyvärr tappade vi kartkontakten ganska tidigt på en långsträcka och det var inte förrän när jag läste in mig lite efter det förbjudna området jag förstod var vi antagligen hade sprungit. Jag tycker inte det är något konstigt upplägg i den terrängen att köra grovkompass och läsa in sig när man närmar sig kontrollen, det skulle vara olidigt att orientera så att man hade full koll på varje terrängförmål där.
Av döma av de stora löparstigar som gick där måste väldigt många sprungit genom det förbjudna området.

I detta fallet tycker jag det är enkelt, arrangörerna har inte följt tävlingsreglerna när det gäller snitsling av förbjudna områden och därför kan man inte ställa några krav på löparna. Sen har man givetvis en moralisk skyldighet att, om man har full koll på var man är, inte springa in ett förbjudet område ändå! Men det är helt orimligt att lägga in osnitslade förbjudna områden som är så diffusa att det krävs total kartkontakt hela tiden för att kunna undvika dem.
Alle 2010-08-03 16:50 #415
Farsan>> Jag vet att på sista etappen
på oringen för några år sedan så blev
Jonas Pilblad blockad flera gånger på
upploppet, då gjorde man så att man
bytte plats i resultatlistan på honom och
den som blockat honom.
Ämm 2010-08-03 13:24 #414
Niklas Olofsson>> Nej, man blir (oftast) inte diskad - men man borde bli.
tråkmåns 2010-08-03 12:48 #413
Niklas Olofsson>> okej, du har rätt om
att det inte ska medföra diskning om man
gjort det oavsiktiligt. Bra att få din
synvinkel iallafall som gjort felet. Men
frågan är hur många som sprang över
mossen?
Niklas Olofsson 2010-08-03 12:43 #412
Har inte läst alla inlägg i denna debatt men jag känner att jag vill göra ett uttalande om hur jag ser på saken. På väg till fyran sprang jag utan att ha särskilt bra koll. Jag trodde hela tiden att jag låg betydligt längre höger än vad jag i själva verket gjorde. Det var inte förrän ca 200-300 meter efter den förbjudna mossen som jag inser hur långt vänster jag är och börjar vinkla tillbaka. Då reflekterar jag inte över hur jag hamnade där. Inte förrän efter målgång när jag studerar kartan inser jag att jag sprang över den förbjudna mossen. Vad jag vet så blir man inte diskad om man oavsiktligt/omedvetvet springer igenom icke-snitslat förbjudet område. Minns en artikel i Skogssport från O-ringen Mjölby som handlade om just detta.

Det är pinsamt att erkänna, men jag orienterade helt enkelt så dåligt att jag inte hade koll på var jag var. Om jag hade varit ute efter att fuska hade jag nog inte valt att lägga ut GPS-spåret på Runoway.
Anders 2010-08-03 12:22 #411
Ibland visar Runoway att man springer i de förbjudna området trots att man löpt utanför snitslingen. Det ställer stora krav på de som märker ut områdena i skogen jämfört med kartan. Om de snitslar minsta fel ute i skogen, så blir man direkt anklagad för fusk på alternativet, och hur exakt är GPS trackingen egentligen?
Farsan 2010-08-03 12:03 #410
Farsan >> Eller korrigera resultatlistan, men vet ej vad reglerna säger exakt i sådant fall.
Farsan 2010-08-03 12:02 #409
Tävlande H40 >> Är det upploppet på etapp 5 och spurtstrid så är det OK att diska om någon försöker "smyga" förbi i fel fålla...
Farsan 2010-08-03 11:08 #408
AA >>  Tack för infon. Nu när jag vet att jag inte sprang i det förbjudna, så diska de andra;-)
Tävlande H40 2010-08-03 10:43 #407
diskarom>> GPS-spåret är inte sanningen, jämför Runoway med Gustavs Quickroute. Vilken är rätt?
Tävlande H40 2010-08-03 10:42 #406
diskarom>> Om området var tydligt utmärkt och de tjänat på det, diskarom. Annars är det upp till TL att avgöra.

Det viktiga är att skydda områden, inte justera resultatlistan.

En del regelfascister vill tydligen diska för att man tar fel fålla på upploppet...
Tävlande H40 2010-08-03 10:38 #405
Farsan>> Från min 2:a så ligger samma område på ett vägval till 3:an. Märks ut av gränsen mellan diffus sankmark och sankmark, respektive sankrmark och grönområde. I den skogen och det vädret är det inte lätt att se den övergången...
OdenXT 2010-08-03 10:23 #404
diskarom>>  +1
diskarom 2010-08-03 10:19 #403
Ni sammanblandar två diskussioner som delvis överlappar varandra.
1) Ska förbjudna områden som det finns risk för att löpare kommer att springa igenom snitslas? Svar: ja.

2) Ska löpare som springer genom förbjudna områden diskas? Jag tycker att de ska diskas. Visst, det finns tillfällen som löpare korsar förbjudna områden oavsiktligt. Jag menar att även dessa löpare ska diskas. Det går inte att bygga ett regelsystem på idén om att bara de som avsiktligt brutit mot reglerna ska diskas.

GPS-uppföljningen har under våren och sommaren blottlagt att de regler som finns om förbjudna områden inte följs. Det är olustigt att somliga alternativare helt frånser löparens ansvar. I somliga fall borde arrangörerna ha snitslat bättre - ja. Det undantar inte att löparen har ett ansvar att följa reglerna. Jag anser att en diskning inte är ett för hårt straff för att vistats i förbjudet område. Det är ju inte stening eller spöstraff det handlar om.

Jag noterar även att de båda löpare som diskats för att korsa förbjudet område i år inte är svenskar.

Därmed har jag sagt mitt i den här diskussionen.
AA 2010-08-03 09:58 #402
Farsan >> Anledningen till att de fem mossarna var förbjudet område är att de finns med på skogsstyrelsens "Skogskartan med Skogens Pärlor - miljövärden i skogen".

http://www.skogsstyrelsen.se/

Av vilken anledning just dessa fem sankmarksområden har större naturvärden än andra mossar på kartan har jag dock ingen aning om och inte heller varför man valde att inte snitsla områdena.
SG 2010-08-03 09:56 #401
LP >> :-)
JoB 2010-08-03 09:37 #400
Terrängen och kartan på E5 av årets 5-dagars var ytterst diffus, inte så att kartan var dålig på nåt sätt, däremot var terrängen...tja...rätt dålig, eller besvärlig med tät vegetation om man föredrar den beskrivningen. Även där det var vitt på kartan var det på sina håll väldigt tät skog med dålig sikt. Jag sprang H21 L med en långsträcka mellan kontroll 3 och 4 där vi blev en liten grupp. Kontrollen bommades något och jag kan erkänna att jag tappade greppet på sträckan. I efterhand när jag kollade på kartan tror jag att vi sprang igenom ett smalt, osnitslat, förbjudet område. Har inte kollat GPS-rutten ännu men det verkar troligt. Det är aldrig rätt att springa igenom ett förbjudet område men i detta fallet borde arrangörerna, om de verkligen ville undvika att få löpare in i området, markerat med snitslar eftersom det var så pass diffust och samtidigt en långsträcka med grovorientering. Eftersom jag/vi följde ett stort tydligt upptrampat stråk gissar jag att många gjort samma misstag...
Bjorn 2010-08-03 09:24 #399
Tor>> På GBs hemsida finns hans lopp E5 i Quickroute, och där syns inga passager i förbjudna områden vad jag kan se. Antingen så har Runoway/GPS/kartan en större felkälla, eller så har han justerat spåret manuellt i Quickroute. Antingen är han så rutinerad att han då lagt in rätt spår där GPS missat lite, eller så är han en dålig orienterare som korrigerat så att det ser bättre ut än det var. Fråga Gustav så kan det bli lite klarare.
Tor 2010-08-03 08:58 #398
ml>> Jag tycker Gustav Bergman borde ses
som en erfaren orienterare. Pål lille du
borde ju inte bli så glad, du tror ju inte på
regler?
Farsan 2010-08-03 08:36 #397
Är väldigt intresserad av detta ämne;-) Håller med att man måste snitsla av om man verkligen vill vara säker på att inte någon av MISSTAG springer in i området. På etapp 5 så var det många sankmarksområden som var diffusa (5 st) och regnet dagen innan gjorde ju inte sankområdena tydliga. Sen var det i några fall kontroller väldigt nära. Jag själv var osäker om jag hade varit inne i kanten på ett område då jag bommade, men GPS´n visade att jag var utanför. Vår kontroll var ca 40 meter ifrån (kontroll 2, H45). Men det skulle vara intressant att höra hur man som arrangör tänkte när man inte snitslade av dessa 5 områden och varför de var förbjudna? Vet att man hade problem med en markägare på etapp 5 vilket gjorde att vi hade en passage där vi sprang terränglöpning.
LP 2010-08-03 08:21 #396
I teorin är orientering en otroligt enkel
sport. När man sitter och tittar på en
OL-bana gör man inga misstag.
Däremot under tävlingsfart blir det lite
knepigare. Så det känns så skönt med
alla internetteoretiker som aldrig gör
några misstag även när de SPRINGER
orientering.
Johan Balck 2010-08-03 07:34 #395
Vilken diskussion!
Får jag påminna om att tävla i orientering går ut på att ta sig på snabbaste sätt mellan kontroller. Det gäller att ligga på gränsen hela tiden och vet man exakt position hela tiden, så springer man för långsamt.

I min roll som speaker blir jag ibland förvånad när (svenska) elitlöpare väldigt detaljerat beskriver var de har sprungit. Är det ett resultat av 90-talets fokusering på OL-teknik?
Motionär 2010-08-02 23:58 #394
>> Helt rätt. Vi snitslar i skogen. Då kan
man strunta i "finorienteringen" och springa
på snitslar. Och den sporten heter?
Pål Hollender 2010-08-02 23:50 #393
Motionär >> Jag tror inte utövarna är speciellt oärliga, snitsla in områdena så kommer det i princip inte vara någon som springer där.

ml>> Det där måste svida lite för den gode Tor!
Motionär 2010-08-02 23:47 #392
>> Som orienterare behöver man alltså inte
kunna se och känna skillnad på myrmark och
skogsmark. Hejohå. Vi är alla terränglöpare.
ml 2010-08-02 23:40 #391
Tor >> läs gärna TB 16 i tävlingsreglerna

"Heldragen snitsling ska användas om det föreligger risk för att de tävlande oavsiktligt beträder området, dvs då områdesgränsen är otydlig. Om gränsen för det förbjudna området är tydlig (till exempel väg, åkerkant) och endast rutinerade tävlande berörs, kan snitslingen göras glesare (hängande snitselband) eller utelämnas."
Motionär 2010-08-02 23:29 #390
>> Citat från tidigare inlägg:

Om flera hundra löpare (av spåren att
dömma var det så många) springer igenom
ett markerat område tycker iaf jag att
någonting är fel?

Håller med. Orienteringssporten behöver en
skarp moralisk diskussion när hundratals
orienterare struntar i reglerna. SOFTs nya
slogan: Vill du fuska, satsa på orientering!
Det enda positiva i denna tragedi är att de
riktiga elitorienterarna, världseliten, håller
på reglerna.
Tävlande H40 2010-08-02 23:20 #389
Tor >> Fel på alla punkter. Jag är markägare utanför Göteborg. Jag skiter fullständigt i om orienterarna som sprang sönder min skogsplantering diskas eller ej, och ja, jag skulle hålla arrangörerna ansvariga om de inte hade snitslat.

Välkommen till den riktiga världen utanför orienteringen...
Pål Hollender 2010-08-02 23:10 #388
Tor >> Ja erkänna har jag väl defenitivt gjort iaf? Med tanke på resultaten den gångna veckan hade även en diskning sett bättre ut i resultatlistan. Dom allra flesta vill nog följa reglerna och så även jag, tyvärr är det inte alltid så enkelt vilket E5 är ett gott exempel på. Om flera hundra löpare (av spåren att dömma var det så många) springer igenom ett markerat område tycker iaf jag att någonting är fel?

Ämm>> Nej men 3a verkar man kunna bli iaf, det är väl rätt okej? 3 av fyra som lagt in gps i H20E har sprungit igenom förbjudet, den fjärde var den klart sämsta, se det som ett tecken?
Ämm 2010-08-02 22:36 #387
Pål Hollender>> "En löpare som springer och finorienterar en hel bana vinner inga tävlingar, så enkelt är det."

Och en löpare som bryter mot reglerna vinner inte heller - den blir diskad.
Tor 2010-08-02 22:26 #386
Tävlande H40>> Det har du rätt i och det
var inget sådant område som sprangs
igenom. Du bor säkert mitt i sthlm och har
inte en aning om viltvård, hade du haft det
skulle du förstått att det inte är en viltzon.
Banorna går ju precis förbi.

Jag får be och tacka för en meningslös
diskussion om rrgelöverträdelse = diskning
och så kan Pål och tävlande H40 fortsätta
sina inehållsrika liv här på alternativet. Puss
Tävlande H40 2010-08-02 22:18 #385
Tor>> Okej, i korta meningar. För att du skall förstå. Kanske.

Förbjudna områden skyddar naturen. Ibland kan orienterare springa fel.
Av misstag kan orienterare hamna i förbjudna områden, utan att veta om det. Poängen med det förbjudna området har då försvunnit. Det hjälper inte att diska. Kontakten med markägaren/jägarna sköts av arrangören. Det är arrangörens uppgift att se till att avtalet med dessa följs så bra som möjligt.
Hur många som diskas skiter både djuren och markägaren i.

Fattar du nu?

Exec Summary: Det handlar inte om diska eller ej, utan att se till att de förbjudna områden skyddas från vilsna orienterare.
Motionär 2010-08-02 22:08 #384
>> Hoppsan. Nu är man regelfascist också.
Gör jag som jag, erkänn när du inte räcker
till och erkänn att du gör misstag. Diska dig
själv. Fair play. Sportsligt mot dina
medtävlare. Nästa gång kan det ju faktiskt
vara du som drabbas när din medtävlare
fuskar och du är ärlig. Eller tycker du att
orienteringssportens regelverk ska vara
öppet för fri tolkning. Här i
orienteringsskogarna gör vi lite som vi
tycker...
Tor 2010-08-02 22:04 #383
Pål Hollender>> Det finns dem som åker
dit och erkänner själva. Som står raka i
ryggen och tar konsekvenserna och inte
skyller ifrån sig.

En sån skulle jag vara om jag åkte dit. Inte
du...
 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng