Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Slopa regeln om terrängkännedom

Zerbembasqwibo  2014-04-08 10:30
Det är dags att diskutera terrängkännedom och reglerna kring det.

Urval ur nuvarande regler http://www.orientering.se/ImageVaultFiles/id_43012/cf_78/Tavlingsregler_version_2_0.PDF

1.1.2 Orientering är av tradition självvald väg i okänd terräng

4.5.1 Inför tävling på nivå 1 och 2 ska arrangören senast 12 månader före aktuellt tävlingsdatum avlysa berörda terrängområden.

6.2.3 Tävlande får inte genom avsiktlig rekognosering skaffa sig kännedom om tävlingsområdet.

6.2.4 Tävlande som har sådan kännedom om ett tävlingsområde att han eller hon kan anses ha fördel av detta, får inte delta i tävlingsklasser

Jag tycker vi ska se över detta och inse att terrängkännedom har alla nuförtiden. Det räcker att se på den av certifierad kartkontrollant kontrollerade kartan för att känna terrängen. Det ryms oerhört lite slump i dagens moderna kartor.

Jämför med de "gamla" kartorna. Där kunde nya vägar, stigar, hyggen med mera saknas. DÅ var det relevant med formuleringen för då kunde du ha oerhörd fördel av att känna till sånt. Men idag, nej. Kartriktigheten är så hög att det är irrelevant med begränsningar pga "terrängkännedom".

1.1.2
För att passa bland annat sprint och att match nedanstående förslag kan det omformuleras som:
- Orientering är av självvald väg på okänd bana

4.5.1
Bra, detta bör omformuleras så att det automatiskt blir otillåtet. Man kan hitta kontrollmarkeringar i skogen.
- Inför tävling på nivå 1 och 2 är berörda terrängområden avlysta 12 månader före aktuellt tävlingsdatum.

6.2.3
Man får gärna springa tävlingar på kartan flera gånger exempelvis för att tillåta folk att springa tvådagarstävlingar på samma område. Låt denna regel gå till slutlig vila då 4.5.1 räcker.
-

6.2.4
Med hänvisning till min argumentation om att man inte har nån fördel av terrängkännedom eftersom vi har så bra kartor nu kan även denna regel utgå.
-

Tag bort kravet på att inte känna till terrängen. Spara enbart avlysningen och använd det gärna lite mer frekvent.

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

Regeln 2018-03-06 14:06 #89
Borde många läsa
Kommentarer 2018-03-05 23:06 #88
Hur svårt skall det vara att fatta klargörande tävlingsregler:

6.2
Otillåten fördel

Tävlande får inte försöka skaffa sig otillåten fördel.
Det finns många exempel på vad som menas med
otillåten fördel, t ex ta del av banläggning på förhand, ta del av upplysningar från tävlande som redan sprungit, fråga sig fram i skogen etc. Notera att det till och med är förbjudet att försöka, trots att den utpekade inte får någon fördel av försöket.
Vid misstanke om att en tävlande har försökt skaffa sig otillåten fördel
ska anmäla det till tävlingsledningen som i sin tur får utreda om tillräcklig anledning föreligger för att förhindra deltagande
.
6.3
Terrängkännedom

Som representerande tävlingens arrangörsförening är det viktigt att skilja på deltagande och uppdrag i arrangörsföreningen. Även tävlande som tidigare representerat arrangörsförening, eller som har sådan
kännedom om tävlingsområdet att han eller hon är nära gränsen till att anses kunna ha fördel av detta, ska på förhand noga tänka igenom vad deltagande innebär.
Det kan röra sig om återkommande träningsterräng, t ex om deltagaren
har varit uppväxt i tävlingsområdet eller i dess närhet, eller om tävlingsområdet anses utgöra den s k ”hemmakartan” för arrangörsföreningen

Deltagande i tävlingsklass får inte ske om den tävlande har:
•Ritat aktuell tävlingskarta
•Satt ut kontroller i tävlingsområdet för den aktuella tävlingen
•Besökt tävlingsområdet med den nya tävlingskartan eller efter området avlysts av arrangör

Ett stöddokument för rättvis orientering finns framtaget för deltagaren och hittas på SOFT:s hemsida http://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/trana--tavla/stoddokument/rattvis_orientering.pdf


Troll 2016-04-24 23:48 #87
Få borde startat idag i Kungälv. Nästan alla hade ju terrängkännedom :-)
Hur svårt kan det vara? 2016-04-22 22:26 #86
Ser man dåligt eller har svårt att springa så sysslar man med andra sporter än orientering. Gillar man regler så föreslår jag golf eller segling.
Sonny 2016-04-22 21:27 #85
Lite märklig regel kan man tycka.
Den verkar ju stört omöjlig att efterleva om det inte finns någon nutida norm som kan klarlägga vad som anses rätt och riktigt. Den där rättviseblanketten borde väl vara enkel att fylla i. Alla inkomstdeklarerar väl och en del med viss vånda. Vissa saker ska göras på heder och samvete. Det ska också undertecknas med giltig namnteckning, inte så märkvärdigt.
Alla som inte har rent mjöl i säcken ska helt enkelt underteckna en enkel blankett och skicka in till arrangören. Tänk vad enkelt det kan vara och så skönt att sova med gott samvete ;)
nybörjare 2016-04-22 20:43 #84

Svar till inlägg av Regeln, 2016-04-22 20:35:

Vilken anvisning menar du nu? TA 601 Tävling på lika villkor?
Myran 2016-04-22 20:39 #83

Svar till inlägg av Regeln, 2016-04-22 20:21:

Då kopierar jag in en frågeställning som jag skrev under 10MILA 2016 i Falun-Borlänge:

J"ag tycker att det är bra att dokumentet finns. Frågan är hur arrangören ska hantera underskrifterna. Ska det vara arkiverade handlingar som bara finns tillgängliga på tävlingsdagen?"
Ska arrangören lägga upp namnen (i god tid) länkade på sin tävling i Eventor?

Någon läste kanske men ingen svarade vid det tillfället, fel tråd och innehåll?

Eftertext, för att veta ALLA ska veta förutsättningarna i tid och vara hanterbara SKA förhandsinformationen vara TYDLIG och inte ge något utrymme för mediokra efterspel.
Regeln 2016-04-22 20:35 #82

Svar till inlägg av nybörjare, 2016-04-22 20:33:

...och i anvisningen ges det en förklaring till hur det ska tolkas.
nybörjare 2016-04-22 20:33 #81

Svar till inlägg av Regeln, 2016-04-22 19:54:

Jag sliter fortfarande med att förstå:

"Tävlande som har sådan kännedom om ett tävlingsområde att han eller hon kan anses ha fördel av detta, inte får delta i tävlingsklasser vid tävlingar på nivå 1 och 2 inom området."

Varför ska man inte anses ha sådan kännedom om ett område att man kan anses ha fördel av detta om man varit där EN gång?

Jag kan iallafall komma på tillfällen från min korta karriär där jag haft en fördel för att jag varit där en gång tidigare.
Regeln 2016-04-22 20:21 #80

Svar till inlägg av Myran, 2016-04-22 20:08:

Nej, men det finns möjlighet att prata med utpekad individ och fråga om denne åtminstone har läst dokumentet Rättvis orientering och förstått vad det innebär. Det bör väcka tankeställare i en del fall och i andra mer solklara fall, där det till exempel finns vittnen som kan intyga att vederbörande har tränat åtskilligt i området på senare tid, kan arrangören vid en anmälan på förhand välja att neka start. Ibland räcker det långt med att ta diskussionen. På förhand alltså.
Myran 2016-04-22 20:08 #79
Jotack jag har läst regelkapitlet ett flertal ggr ;) och ;(
Den subjektiva faktorn på individnivå kan ingen kontrollera.
Ska orienteringsrörelsen instifta en kommission som granskar alla efteranmälda fall efter att en priscermoni och stressad resultatlista presenteras till omvärlden har genomförts.
PM bör isf ha en klausul som kan fastställa en korrekt (rättvis) resultatlista senast , låt säga 10 dagar efter genomförd tävling.
Det är en helt absurd tanke som inte borde få existera.
Regeln 2016-04-22 19:54 #78

Svar till inlägg av Myran, 2016-04-22 19:37:

Tycker fortfarande formuleringarna i TA 601 räcker långt:
http://iof2.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_43007/cf_78/TA_601_Tavlande_pa_lika_villkor.PDF

Ihop med stöddokumentet Rättvis orientering blir det mer komplett. Går det att komplettera med något mer i TA 601 eller i dokumentet?

Svart eller vitt blir det nog aldrig. Läs inledningen till TA 601 som försöker förklara den gråzon som finns inom många regelområden.
Myran 2016-04-22 19:37 #77
Ämnet är och kommer framledes vara ett diskussionsämne.
Det finns iaf några styrparametrar som jag tycker att man kan ta i beaktande.
SOFT bär ett stort övergripande ansvar när man beslutar och tilldelar ett värdearrangemang.
OF/OF:en har ett ansvar att reglera på regional nivå.
Enskilda klubbar har ett ansvar att tydliggöra för sina medlemmar.
De enskilda löparna har ett eget ansvar att veta med sig när det är OK att deltaga eller inte.
Det är här grundproblemet är när ens egen självbild inte synkar med delar av omvärlden.

Vem/vilka är hugade att formulera en regel om terrängkännedom som blir tydlig, exakt beskrivande och bortom alla tvivel?
Tillåt mig tvivla.
Inte svar 2016-04-22 15:44 #76

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2016-04-22 13:01:

Nej, det är vägen bakåt för sporten. Kanske är det vägen framåt för off-trail-sporten, för det är det som är slutstationen på den vägen.
B 2016-04-22 13:54 #75

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2016-04-22 13:01:

Jag håller fullständigt med dig (och Tore).

I dagens situation har vi inga okända områden kvar (v hinner i alla fall inte rita nya kartor så att det räcker till för de tävlingar som alla vill skall arrangeras). Så intensivt som dagens elit tränar, tävlar och springer på kartor så kommer de flesta att vara väl använda ganska snabbt efter nyrevidering/produktion.

Som du beskriver i trådstarten så får man nöja sig med avlysningar till vanliga tävlingar. Och vara väldigt glad de gånger man kan erbjuda okända/nya kartor.
Till de verkliga värdetävlingarna så får man göra så långa avlysningar man kan.

Ha kvar regeln om att skaffa sig otillåten kännedom.
PE 2016-04-22 13:25 #74

Svar till inlägg av Tore H55, 2016-04-22 12:25:

Men om de inte bryr sig om resultatet kan de ju lika bra träna eller springa tävlingsbanan efter sist tävlande om de känner igen sig.Då slipper vi ju allt snack om terrängkännedom.:)
Zerbembasqwibo 2016-04-22 13:01 #73
Ser ni inte att vägen framåt att slopa regeln? :)
nybörjare 2016-04-22 12:36 #72

Svar till inlägg av Inte svar, 2016-04-22 11:56:

Men vilken nivå ligger den tävlingen på? Jag tror att det är bra med olika regler eller tolkningar på fler nivåer än vad det verkar vara idag.

Jag tycker det blir rätt meningslöst om inte uppsala löpare får vara med på mindre viktiga tävlingar runt uppsala på grund av terrängkännedom. Att hitta bra och nya områden för alla tävlingar verkar något opraktiskt.

Tydligare regler.
Olika regler för olika viktighet på tävling (mer än nu).

Är något jag tro på.

Nu vet jag inte var i hirarkien tävlingarna här i området går på enligt de svenska reglerna (varierar nog från år till och år och tävling till tävling) men en strikt tolkning av reglerna (som några verkar göra) skulle nog medföra att det knappt skulle vara några deltagare på tävlingen då de flesta har en terrängkännedom som kan ge dem en fördel.

Vad är vitsen att ge en lokal tävling nationell status om det medför att de lokala inte får vara med?
Tore H55 2016-04-22 12:25 #71
Hoppsan. Jag tar tillbaka föregående inlägg för jag hittade inga sådana elitlöpare på Lunsen-tävlingarna, bara de som är strax under den nivån. Men även dom som är på nivå strax under har dom stora tävlingarna som mål, 10mila, SM osv, och bryr sig inte om resultatet på små-tävlingar. Lunsen-tävlingarna är bara ett träningspass på vägen till målet för dom.
Tore H55 2016-04-22 12:25 #70
Hoppsan. Jag tar tillbaka föregående inlägg för jag hittade inga sådana elitlöpare på Lunsen-tävlingarna, bara de som är strax under den nivån. Men även dom som är på nivå strax under har dom stora tävlingarna som mål, 10mila, SM osv, och bryr sig inte om resultatet på små-tävlingar. Lunsen-tävlingarna är bara ett träningspass på vägen till målet för dom.
Tore H55 2016-04-22 12:13 #69
Dom elitlöpare som springer i Lunsen och har terrängkännedom, och är såpass bra att dom verkligen är elit>>Dom bryr sig inte ett smack om Sverigelistan, små-tävlingar, och tränar sannolikt 2ggr/dag de flesta dagar i veckan, även dagen före tävlingen samt efter medeldistansen på lördagen hinner dom nog ett träningspass till.

Så deras fördel av terrängkännedom motverkas av deras tuffa träning.
Inte svar 2016-04-22 11:56 #68

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2016-04-22 11:43:

Det var inte ett svar på frågan Göte ställde. Har kännedom som gör att man inte behöver orientera fullt ut tycker jag att man ska springa öppen.
Zerbembasqwibo 2016-04-22 11:43 #67

Svar till inlägg av Göte Borg, 2016-04-22 10:26:

Anmäl regelöverträdelse om du antar att det är nån som bryter mot en regel.
Göte Borg 2016-04-22 10:26 #66

Svar till inlägg av Upplänning, 2016-04-18 22:19:

Vad tycker vi om att Uppsalalöpare deltar i elitklass i Lunsen? Jag antar att det inte är första gången dessa löpare springer där?
Vill de ha träna tävling och stämpla fel? Eller har de inte fördel av att ha sprungit där 10-tals gånger?
Upplänning 2016-04-18 22:19 #65

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2016-04-18 18:23:

Passa på och spring i Lunsen innan det blir avlyst för O-Ringen.
Zerbembasqwibo 2016-04-18 21:05 #64

Svar till inlägg av Nisse, 2016-04-18 19:30:

Man kan provspringa hur mycket som helst i ett område men dra en 200 meter lång blågul snitsel på rätt ställe så har du en helt ny terräng.

I praktiken tillämpas det väl redan som du föreslår, men visst, vore ju bra om regelverket hänger med där! Bara två år till nästa FM... :) Då kanske vi säger samma sak, men om nationell - internationell?
Nisse 2016-04-18 19:30 #63

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2016-04-18 18:23:

Jag tycker att det skall finnas regler med sportmanship i orientering. Tror inte alls på att orientering passar som en elitidrott med millimeter-precision där team provspringer sträckor med GPS åt landslagslöpare. Det blir bara löjligt om det börjar plöjas ner miljoner i en sport som knappt har några sponsorer och nästan ingen publik. Sen kommer det alltid finnas både dåliga vinnare och dåliga förlorare, men att slopa regler för att ett fåtal inte klarar av att följa dessa är ju bara dumt.
Ett förslag på regel-ändring är att man på distrikts-tävlingar i närområden kan friskriva tävlingen från terräng-kännedom. Det gör ju också att det blir en större skillnad på en nationell tävling och en distrikts-tävling.
Zerbembasqwibo 2016-04-18 18:23 #62

Svar till inlägg av John Doe, 2016-04-18 16:47:

Om jag skulle ställa upp i 21E på Thors tävling i Lunsen skulle jag ju ha stor fördel mot den som inte tränat där som jag: säkert 7 träningar och vad jag minns ett par tävlingar. Jag bor inte och har aldrig bott nära Lunsen.

Jag har alltså investerat enormt mycket kapital i denna min vunna erfarenhet. Pengar, tid, svett och sånt. Ska jag inte få dra nytta av det är ju lika orättvist som att jag inte skulle få träna intervaller i den mosse jag bor vid, medan nån som bor mitt på Söder får nöja sig med att vada hastigt i McDonaldsskräp sent på lördagsnatten för liknande styrkeövningar.

Förut var det "inte ok" för idrottare att träna - det är det nu!
Förut var det "inte ok" att försöka lära känna terrängen - det borde det vara nu!

**Ingen kan lära känna alla terränger så det jämnar ut sig i längden bland de som tränar mest.**

Respektera dock avlysningar, men det är det enda.
Men detta skrev jag ju redan 2014-04-08 så nu blir jag ju bara tjatig.
FBD 2016-04-18 18:05 #61

Svar till inlägg av nybörjare, 2016-04-18 09:57:

Det man nu gjort är ju att göra förutsättningarna mer lika för alla, dvs att ingen ska ha fördel. Sen är det slående att regeln pratar om att man "kan anses ha fördel", dvs det finns inget krav på att du ska ha fördel, det räcker med att man kan anses ha fördel. Sen inser jag nu att google earth mm är ok eftersom ju alla har tillgång till det och alltså ingen har fördel. Summa summarum så har väl trådstartaren rätt i att regeln behöver skrivas om.
What? 2016-04-18 17:58 #60

Svar till inlägg av kraty, 2016-04-18 17:50:

Gör de verkligen det? Är inte skolan typ innanför avlysningen? Låter inte så kul isåfall
kraty 2016-04-18 17:50 #59
Sandvikenelever springer alltså sprinten i Sandviken, på tal om terrängkännedom.
John Doe 2016-04-18 16:47 #58
Jag ska springa Uppsala möte och jag har ingen terrängkännedom fast att jag bor relativt nära(5-6 mil). Har tränat i lunsen en gång och nåsten en gång för cirka 1,5 år sen.
BjornG 2016-04-18 16:07 #57

Svar till inlägg av Inför helgen, 2016-04-18 12:48:

Dom är trädgårdsmästare?
Löpare 2016-04-18 14:44 #56
Hur skall man kunna fälla någon för nuvarande regel? Vilken jury skulle våga besluta om diskning?
Det enda nuvarande regel medverkar till är att vissa löpare ställer upp när andra löpare inte ställer upp (på grund av olika bild av kännedom, moral etc.) vilket leder till diskussioner m.m.. Men ingen av dem hade diskats om de ställt upp.

När jag sprang elitklass fanns det en löpare i östergötland som vann det mesta, även tävlingarna med start på åkern vid dennes hus. Och ingen diskuterade det speciellt mycket. Desto roligare de gånger man slog denne.
LS 2016-04-18 14:12 #55

Svar till inlägg av FBD, 2016-04-17 09:56:

Att skaffa sig upplysningar om tävlingsområdet på ett sätt som alla har tillgång till kan inte betraktas som att skaffa sig fördel. Det är upp till var och en att utnyttja möjligheter som erbjuds. Sedan kan man ju tycka "Hur roligt är det på en skala?".
Nisse 2016-04-18 13:50 #54

Svar till inlägg av Inför helgen, 2016-04-18 12:48:

Det stämmer inte att alla har terrängkännedom. Det finns många kartor i Stockholm och alla har inte tränat många gånger på alla kartor. Om någon skulle vinna H50 på Enskede-dubbeln som tränat mycket på kartan så tror jag inte heller att någon bryr sig speciellt mycket, men hur kul är det att vinna för att man kan varje detalj på kartan?
Inför helgen 2016-04-18 12:48 #53
Stockholm har dubbeltävling lördag/söndag vid Hanveden
och Uppsala har natt fredag i Nåsten samt dubbeltävling i Norra Lunsen med utgång från Sävja

ALLA lokala deltagare från HD18 och uppåt har sådan lokalkännedom att de har stor fördel av det på dessa tävlingar då de både tävlat och tränat många gånger i områdena.

Ska dessa löpare förbjudas att delta ?

Vad är alternativen att alltid ha nyritade kartor i jungfruliga områden...

Ni kan ju själva dra era slutsatser om varför lokala löpare springer i områden där de har lokalkännedom
PS 2016-04-18 10:37 #52

Svar till inlägg av nybörjare, 2016-04-18 09:57:

Om man jämför de gamla kartor som finns med de automatgenererade så inser man att de automatgenererade knappast ger en fullständig bild av framkomligheten.
nybörjare 2016-04-18 09:57 #51

Svar till inlägg av Jakob, 2016-04-18 09:34:

Det tyckte jag var rätt extremt om man hur har ett områden utan ok karter så ger man ut någorlunda ok karter.

Men det är väl lite det som är mina tankar. När det anses helt ok att se på gamla karter, google earth, openstreetmap och annat som ger en någorlunda bra bild av en del del terrängformationer så tvivlar jag på att terrängkännedom som ändå är några år gammal gör så stor skillnad. Alla har ju möjlighet att lära sig bra stråk, stigar, hur terränget ser ut i stort hemma vid skrivbordet.
1 2

Senast kommenterat

Söndag 16/12
Lördag 15/12

18:43

Benskydd?

26

 

17:59

Sverigelistan

129

 

Fredag 14/12

18:00

Jobb för orienterare

151

 

10:04

10-Mila 2019

208

 

Torsdag 13/12
Onsdag 12/12

12:45

Silly Season 2019

227

 

Tisdag 11/12

12:05

7500-del från 45

221

 

Måndag 10/12

22:51

-Arrangemangsreklam-

642

 

Söndag 9/12

20:53

Tibrotrippeln

13

 

Fredag 7/12
Onsdag 5/12
Tisdag 4/12
Måndag 3/12
Lördag 1/12
Onsdag 28/11

09:34

Rinnande ögon

6

 

Tisdag 27/11
Måndag 26/11
Söndag 25/11

21:37

Trail vs orientering

224

 

08:58

Pannlampa

39

 

Fredag 23/11
Torsdag 22/11

19:36

GPS med Galileo

11

 

Onsdag 21/11

15:07

Låt oss synas!

0

 

Söndag 18/11

14:45

Idrottsgalan

19

 

Lördag 17/11

15:34

O-ringen 2020

77

 

Fredag 16/11

08:44

#metoo

19

 

Torsdag 15/11
Tisdag 13/11

18:41

Landslagen 2019

80

 

Måndag 12/11
Lördag 10/11
Fredag 9/11

22:35

Ultralång-SM

123

 

Torsdag 8/11

12:23

Inloggningsfunktion

12

 

Onsdag 7/11
Tisdag 6/11


Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng