Visa inloggningsformulär
Eftersnack  

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

Christer Carlsson 2019-09-27 09:36 #16007

Svar till inlägg av madcap, 2019-09-27 09:18:

Exakt så!
madcap 2019-09-27 09:18 #16006

Svar till inlägg av naryM, 2019-09-27 07:38:

Färginställningarna ligger i varje kartfil och behöver anpassas efter varje skrivare. Färginställningar i kartan som blir bra på din skrivare blir det troligen inte på min, kanske inte ens om vi har samma modell av skrivare. Dessutom förändras färgerna beroende på hur varm skrivaren är, så när man skrivit ut ett tag kan man behöva justera färgerna lite.
naryM 2019-09-27 07:38 #16005

Svar till inlägg av Christer Carlsson, 2019-09-25 15:33:

Är inte OCAD:s färginställning/färglager korrekt i grunduppsättningen?
Hur vanligt är det att teckensnittet orsakar konverteringsproblem med textlayouter?
Vi blev av med skaltexten på ett av våra fyra utsnitt, jag fattar bara inte hur det gick till?
Christer Carlsson 2019-09-25 15:55 #16004

Svar till inlägg av xxx, 2019-09-25 15:43:

där ser man, det låg kvar i dialogrutan, så jag trodde inte det gått iväg
xxx 2019-09-25 15:43 #16003

Svar till inlägg av xxx, 2019-09-25 15:42:

Liksadant
xxx 2019-09-25 15:42 #16002

Svar till inlägg av Christer Carlsson, 2019-09-25 15:41:

Kanske för att du skrev ett exakt lika sant inlägg som svar på samma inlägg tidigare?
Christer Carlsson 2019-09-25 15:41 #16001
...och varför i hela friden blev mitt inlägg anmält??
xxx 2019-09-25 15:39 #16000

Svar till inlägg av Christer Carlsson, 2019-09-25 15:33:

Men bättre programvaror skulle du vara behöva en kartfil och en banfil.
insider 2019-09-25 15:39 #15999

Svar till inlägg av Christer Carlsson, 2019-09-25 13:31:

Du kanske ska höja priset på kartutsnitten. Hyfsat humant för de första, sen prishöjning i accelererande skala. Dvs svindyrt för nionde utsnittet.
Christer Carlsson 2019-09-25 15:33 #15998

Svar till inlägg av insider, 2019-09-25 12:42:

Men lik förbaskat skall alla dessa kartutsnitt tryckas måndag och tisdag och i alla fall vi måste ju justera färgerna, eftersom skrivarna hela tiden svajar lite, detta är inget större problem om kartutsnitten innehåller samma färguppsättning, men det är väldigt lätt för ofta ovana klubbfunktionärer att röra till färgerna i utsnitten, så att tex alla dessa nio utsnitt har olika färgnummer. så då blir det till att manuellt justera, och då blir det väldigt lätt fel på utsnitt 7, när klockan går och banläggaren promt ska komma klockan 15 och hämta sina kartor....
xxx 2019-09-25 15:21 #15997

Svar till inlägg av DrP, 2019-09-25 14:16:

Dessutom skiljer ju områdena så mycket åt. Allt är ju inte svårläst i 10000. Arrangören borde då vara bäst lämpad att avgöra vilken skala som passar bäst.
xxx 2019-09-25 15:05 #15996

Svar till inlägg av DrP, 2019-09-25 14:16:

Ja, det tror jag också hade varit bra om arrangören får större valfrihet. Tycker även de kan få välja mellan 10000 och 15000 för juniorer/seniorer på långdistans. De kan även få ha möjlighet att köra 7500 för ungdomar. Förr var det väl lite mer fritt med skalan?
DrP 2019-09-25 14:16 #15995

Svar till inlägg av H40, 2019-09-25 13:31:

Jo, fast man behöver ju inte ens göra det så dramatiskt. I många fall går det ju tom. bra att köra H45 långdistans på 1:7500. Problemet är _kravet_ att göra det, oavsett om det går bra med de terräng/kart/vilt-förutsättningar som råder på varje enskild tävling. Om man istället för ett krav inför _möjligheten_ att använda sig av 1:7500 för klasser H45 och uppåt, för de arrangörer som så önskar, och enbart har ett krav att det framgår vilken skala som gäller i inbjudan så har man löst stora delen av problematiken. Och resultatet kommer troligen bli något som du föreslår i många fall.
xxx 2019-09-25 14:14 #15994

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2019-09-25 12:41:

Det skulle ju lösa mycket av Christers problem i alla fall om programvarorna var bättre.
Banläggarn 2019-09-25 14:13 #15993
Jag kan inte förstå hur sex klasser (DH45, DH50 och DH55) kan skapa så otroligt mycket extra arbete för banläggaren? Eller att antalet kartutskrifter fullständigt exploderar? Var det inte dåligt innan och i stället egentligen är bristen på noggrann planering, eller bristen på kunskap om varför noggrann planering är viktig, som är problemet?

Har vidare svårt att tänka mig att banorna blir så otroligt mycket sämre i ex. H45 som en del vill hävda. Ja, löparna kommer inte att komma ut i samma område som klasserna med längre banor och ja, några sträckor i kartkanten kan bli sämre. Men är det sådan katastrof att man stannar hemma och till och med låter familjen påverkas av det?
Xxxx 2019-09-25 14:05 #15992

Svar till inlägg av PTT, 2019-09-25 13:55:

Lite larvigt att kräva att "den grupp som ställer krav" ska rekrytera. Nu är det ingen grupp som vill bli "tillfredsställd på bästa sätt" utan den gruppen vill bara ha samma möjligheter som alla de som är yngre och ser bra då de betalar lika mycket och lägger ner lika mycket tid som alla andra. Den "gruppen" ska väl ha samma förutsättningar som de som är yngre? Och oftast är den "gruppen" mycket stor och står nog för en större del av intäkterna på en ol-tävling. Att det sen nu har medfört problem får man såklart ta tag i och lösa på bästa sätt. Om det sen är med tidigare anmälningar, höjda avgifter, förbättrad teknik eller något annat får vi se.
PTT 2019-09-25 13:55 #15991

Svar till inlägg av Xxxx, 2019-09-25 12:34:

DrP och jag själv har uppenbarligen lagt av som banläggare pga den ökade arbetsbelastningen. I mitt eget fall så var det ökade antalet utsnitt och projekt för att få ihop en tävling droppen som fick bägaren, som redan var ganska välfylld med en lång lista av krav och önskemål som hamnar på en banläggares bord, att rinna över. Då är det väl lämpligt att rekrytera våra ersättare ur den grupp som ställer kraven så att de skall bli tillfredsställda på bästa sätt?
amatörkartritare 2019-09-25 13:32 #15990
Skulle det inte vara bättre att förstora symbolerna i 1:15000. Då kan 1:10000 bli lika lättläst som 1:7500 med nuvarande norm. Det går då inte att ta med för många detaljer.
H40 2019-09-25 13:31 #15989

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2019-09-25 12:41:

Hade man inte blivit av med många av nackdelarna om man hade haft olika skalor får lång och medel för åldrarna 45 och 50 år?

Det största problemet är ju de långa banorna på långdistansen för dessa åldrarna.
Christer Carlsson 2019-09-25 13:31 #15988

Svar till inlägg av insider, 2019-09-25 12:42:

Men lik förbaskat skall alla dessa kartutsnitt tryckas måndag och tisdag och i alla fall vi måste ju justera färgerna, eftersom skrivarna hela tiden svajar lite, detta är inget större problem om kartutsnitten innehåller samma färguppsättning, men det är väldigt lätt för ofta ovana klubbfunktionärer att röra till färgerna i utsnitten, så att tex alla dessa nio utsnitt har olika färgnummer. så då blir det till att manuellt justera, och då blir det väldigt lätt fel på utsnitt 7, när klockan går och banläggaren promt ska komma klockan 15 och hämta sina kartor....
Xxxx 2019-09-25 13:08 #15987

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2019-09-25 12:43:

Jo, men det har man ju pratat om i massor med år att det tas med för mycket detaljer på kartan, att den inte följer kartnormen, etc. Men jag tror det är ett mindre problem när det gäller att man får förändrad/sämre syn ju äldre man blir. Behovet av större skalor tror jag skulle vara nästa lika stort ändå för äldre, och det är ju bara att titta på den faktan som lagts fram om förändrad syn med ålder..
Zerbembasqwibo 2019-09-25 12:44 #15986

Svar till inlägg av insider, 2019-09-25 12:42:

Möjligen är det här som tekniken släpar efter: att man inte kan ha EN kartfil och att programmet gör utsnitten när man väl är klar.
Zerbembasqwibo 2019-09-25 12:43 #15985

Svar till inlägg av Xxxx, 2019-09-25 12:34:

De som också drivit det är de som tillåter kartor som inte uppfyller normens minmått! Dvs både kartbeställare, kontrollanter och i viss mån även kartritare. Det har ju ÖKAT behovet av större skalor.

Visa mig en valfri karta så ska jag peka på brott mot dessa minmått i större eller i bästa fall mindre utsträckning. Det FINNS riktigt bra exempel, så det GÅR, oavsett vad som hävdas. :)
insider 2019-09-25 12:42 #15984

Svar till inlägg av Christer Carlsson, 2019-09-25 10:55:

En klok banläggare ställer ju inte till det så att det behövs en massa kartutsnitt. Men det kanske är brist på sådana. Kloka banläggare alltså. Å andra sidan behöver man ju inte göra utsnitten i tävlingsveckan. Några veckors framförhållning är väl inte fel. Sena kartkorrigeringar då? Är väl inte värre än att man går in i varje aktuell kartfil och pillar där.
Zerbembasqwibo 2019-09-25 12:41 #15983

Svar till inlägg av xxx, 2019-09-25 12:26:

Ja det finns en del att göra, men det kommer inte ändra saken i stort.

Du har kvar samma grundproblem att det är olika stor yta (i terrängen) som får användas beroende på vilken bana det är, och att det inte är enbart banlängd som styr detta, ty då hade det varit lättare.

Låt oss se vad SOFT skrev om detta när beslut om 7500-del fattades:

"4. Svårare och extra arbete för arrangören
› Svårare att få plats med banorna.
› Extra arbete med att ta fram fler utsnitt (och ramar, sponsorlogotyper osv.).

Åtgärder mot svårare och extra arbete:
› Att informera och utbilda arrangörer i problematiken att inte kunna se kartan och hur viktigt det är för många orienterare att kunna få en större skala (och därmed ev. större karta), trots det extra arbete det eventuellt orsakar arrangören.
› Att ta fram ett förslag på flödesschema för planering av banläggning så att det extra arbetet kan minimeras."

Se sid 16 i http://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/arrangera/kartfragor/kartskala/20181126_storre_kartskala_2019_-_beslutsunderlag_ny_regelskrivning.pdf


Har någon övertygat arrangörerna om vikten av detta, trots det extra arbete som det medför?

Har någon presenterat ett flödesschema som minimerar det extra arbete som nya skalorna medför?
Xxxx 2019-09-25 12:34 #15982

Svar till inlägg av PTT, 2019-09-25 12:15:

De som ”drivit” utvecklingen ditåt är så klart alla äldre orienterare som faktiskt haft problem att läsa 10.000-del. Vad är det för ”luckor” de ska fylla och ta ansvar för?
H50 2019-09-25 12:27 #15981
Det gäller nog att hitta en avvägning så att kunden (den tävlande) får en bra produkt och att vi samtidigt håller nere administration och annat för arrangören. För egen del som tävlande är bra bana, med bra karta i fin terräng viktigast. Medan t.ex cafeteria, dusch, avstånd parkering mm inte är lika viktigt.
xxx 2019-09-25 12:26 #15980

Svar till inlägg av Christer Carlsson, 2019-09-25 10:55:

Jag tycker vi kan ställa högre krav på programvaruutvecklarna att ta fram programvaror som förenklar detta arbete. Där tror jag det finns mycket förbättringspotential.
H50 2019-09-25 12:20 #15979

Svar till inlägg av DrP, 2019-09-25 10:23:

Jag har förstått att det kan bli problem med olika kartskalor på lite längre banor. Tråkigt att höra att även dina barns banor påverkas till den grad att ni väljer att springa färre tävlingar.
PTT 2019-09-25 12:15 #15978

Svar till inlägg av DrP, 2019-09-25 10:23:

Kan bara hålla med. Förhoppningsvis tar de som driver utvecklingen åt detta håll sitt ansvar och fyller de luckor som uppstår i banläggarleden.
naryM 2019-09-25 11:00 #15977

Svar till inlägg av Christer Carlsson, 2019-09-25 10:55:

+1
Christer Carlsson 2019-09-25 10:55 #15976

Svar till inlägg av DrP, 2019-09-25 10:23:

Det här med merarbete pga ökad användning av 1:7500, kan jag som skriver ut mängder av tävlingar skriva under på.
Antalet kartvarianter, främst på långdistans har fullständigt exploderat, värst hittills i höst är nio olika kartvarianter på en långdistans, det skapar mycket extra arbete i en process som redan var extremt tidspressad, med den korta tiden som nu är mellan sista anmälan och tävling, som utskrivare har man bara knappt två dagar på sig att lösa veckans tävlingar. Det som ytterligare har komplicerat det hela är att det blivit så populärt med två eller tre dagars evenemang, tex skall vi nästa måndag och tisdag klämma ur oss till en arrangör en lång en medel och en sprint, med totalt 15 kartutsnitt (sen finns det ju fler arrangörer den veckan som vill ha kartor).
Fortsätter tendensen med fler flerdagstävlingar och fler kartutsnitt, så måste vi nog fundera på att förlänga tiden mellan anmälan och tävling, så man kan använda fler av veckans dagar.
Zerbembasqwibo 2019-09-25 10:51 #15975

Svar till inlägg av DrP, 2019-09-25 10:23:

Du har rätt!

Synd att du låter det gå ut över dina barn också. Du får väl bita ihop lite??
Peter L 2019-09-25 10:35 #15974
Får man ha vilka öppna klasser man vill?
Ö1-Ö8 med 7500 (lagda för 7500), sedan Ö9, Ö15, Ö17, Ö18 i 10000 lagda för 10000?

Vore ett intressant test att se vad folk springer då.
DrP 2019-09-25 10:23 #15973

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2019-09-25 08:09:

Kruxet är ju då att du tillför en massa merarbete för arrangören, vilket ju var där diskussionen tog sin början. Därutöver har du redan genom att ha en variant av banan på 1:7500 infört en restriktion i form av begränsning av användbart kartområde, med den påverkan det innebär för banläggning och vilthänsyn. Att jag och mina barn inte längre deltar speciellt mycket på orientering pga detta må väl vara hänt, skadan sker ju främst genom allt extrajobb som läggs på banläggaren, med alla splittade kart och banfiler som sent i processen måste till, med alla risker det innebär. Jag har av denna anledning frånsagt mig alla uppdrag som banläggare, bankontrollant, kartansvarig inför tävlingar.
Boris 2019-09-25 10:20 #15972
Alla öppna banor utom ÖM9 ska ha 1:7500. Ytterligare kartor med annan skala än 1:7 500 får erbjudas i alla öppna klasser.
De två senaste ÖM8 jag har sprungit har (tyvärr med mina ögon) bara funnits i 1:10 000 - arrangörsmiss?
http://www.svenskorientering.se/Nyheter/NyheterStartsida/storrekartskalaforungdomarochaldreefternyar
Zerbembasqwibo 2019-09-25 10:13 #15971

Svar till inlägg av H50, 2019-09-25 09:25:

Nån kan väl rätta mig om jag har fel, men arrangören får välja att ha ÄVEN 10 000-del, och är TVINGAD till 7500. (Man kan säkert söka dispens hos sitt OF med goda argument även från det kravet). Om man bara orkar och att det finns efterfrågan.

Peter L> Ett känt tryckeri tar 4 kr/A4, 7,45 kr/A3. Dock krävs en regeländring för att ditt förslag ska gå igenom, eller kan man kanske generellt öka priset pga ökad tryckkostnad, och sedan ha RABATT på de som har små kartor? Hm.
Peter L 2019-09-25 09:36 #15970

Svar till inlägg av H50, 2019-09-25 08:17:

En rimlig konsekvens av det är väl att man kan få välja på A4/1:10000, eller A3/1:7500 med 10kr pristillägg. Tryckkostnaden för A3 är ju rätt mycket större idag.
H50 2019-09-25 09:25 #15969

Svar till inlägg av H70, 2019-09-25 09:00:

Jag tycker det är bra om arrangörerna själva kan välja vilken skala de vill nyttja på Öppna banor, men att detta tydligt ska framgå i inbjudan och PM.
H70 2019-09-25 09:00 #15968

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2019-09-25 08:10:

För några år sedan fanns Öppen7 som ÖM7 i skala 1:10000 och ÖM17 i skala 1:7500. Jag ville helst ha 1:10000 men sprang ÖM17 för att det var lättare att få bra placering då.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 408
 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng